Maskinkrisen är över

21 april 2011 Krisen för leverantörer av maskiner och utrustning för skogsbruket är över och det går åt rätt håll igen. Det konstaterades på exportsamverkansgruppen Fortecs senaste möte.

Leverantörerna rapporterar generellt om en uppåtgående trend sedan sex till tolv månader. Marknader som nämns som speciellt positiva är Tyskland och Finland. Ryssland är fortsatt ostadigt för leverantörer till skogsbruket, men beskrivs som en tickande bomb — i positiv bemärkelse.

Ett generellt problem för tillverkare av maskiner och utrustning är att många av deras underleverantörer inte hinner med i svängningen när trenden vänder uppåt, vilket har medfört långa leveranstider.

Tjänsteleverantörerna i Fortec rapporterar en fortsatt avvaktande internationell marknad.

En förklaring är att flera av de företag som tidigare upphandlat skogliga tjänster nu har egen kompetens och därmed inte behöver köpa in sådan kunskap som förr. Samtidigt har biståndssektorn ändrat fokus från skogliga projekt till mer allmänt naturresursinriktade insatser.

Text: Lars Davner

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb