Markfukt kyler skogen

4 december 2023 Fuktig mark har betydelse för att skogen är svalare än sin omgivning. Torka kan hota den kylande förmågan, visar en studie från Stockholms universitet. 

Markfukt kyler skogen
Caroline Greiser har även studerat den boreala skogen i Sverige med hjälp av temperatur- och markfuktighetsmätare. Foto: Andreas Olsson

Det är en kombination av skugga från trädkronor, markvattnets avdunstning och transpirationen från växter som gör att skogen står emot värme.

– Föreställ dig att skogen svettas i värmen för att hålla sin inre temperatur låg. Vi behöver dricka mycket för att kunna svettas, och skogen behöver markvatten,  berättar Caroline Greiser, forskare vid institutionen för naturgeografi och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Tidigare forskning har mest fokuserat på trädkronors roll för att kyla marken. Den här forskargruppen upptäckte att högre nivåer av markfuktighet förbättrar kyleffekten i skogen. Men även det motsatta gäller, torra marker skapar en svagare kyleffekt.

– Fynden är alarmerande eftersom mer frekvent och svårare torka kan hota skogarnas kylande förmåga, säger hon.

Mätningar gjordes under fyra sommarsäsonger  i lövskogar i Centraleuropa. De visar att skogarnas genomsnittliga dygnstemperatur var två grader lägre än  omgivningen.

Risken är, menar forskarna, att klimatförändringarna orsakar flera störningar på trädkronorna och ökar risken för marktorka. Då kan vissa skogar förlora sin kylande förmåga. Forskarna betonar därför att även markfuktighet behöver inkluderas i modeller som förutsäger skogens mikroklimat, biologisk mångfald och trädföryngring.

Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Agricultural and Forest Meteorology.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb