Markskoning börjar med avtal

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
FÖREBYGG. Skogsägare, blunda inte för ditt ansvar för markskador. Arbetet med att undvika skadorna börjar när avtalet för avverkningen ska tecknas.

Körskador av alla slag kan snabbt bli ett tungt slagträ i debatten om skogsbruket och i slutändan förutom branschen drabba även en hel skogs­ägarkår. 

Annons
Annons

Mats Johansson– Vi måste lära oss ställa krav och det uppskattas även av köparen, säger Mats Johansson från ­Vilhelmina som anser att skogs­ägaren har ett stort ansvar när det gäller miljön inför en avverkning. Dessvärre tycks alltför många skogsägare blunda för sin egen del av ansvaret när svåra markskador uppstår. Det är lätt att svära över bolaget eller skogsägarföreningen och entreprenörerna, men de krav som virkessäljaren ställer i avtalet har stor betydelse när det gäller att förebygga skador.

Mats Johanssons familj från Vilhelmina äger en skogsfastighet på Stöttingfjället i Södra Lappmarken. Han tycker att alla skogsägare, stora som små, borde tänka till och ta sin del av ansvaret för hela skogsnäringens rykte. 
– Det är den som äger marken som ska ta bestämmandet och hålla i taktpinnen. Det ska skrivas in i avtalet när avverkningen får ske och vem som är ansvarig för eventuella körskador. Dessutom vem som ska betala de eventuella återställningsarbetena, säger Mats Johansson.

En säljare av skog får nästan undantagslöst mer betalt om det är möjligt att avverka på ofrusen barmark. Dessvärre är många körskador ofta knutna till denna situation.   

Läs mer i SKOGEN 4/2018.
Läs SKOGEN-numret digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

Publicerad:
Bild för Matts Bildström
Matts Bildström
Frilansjournalist och fotograf
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons