Marknaden förr och nu

26 mars 2009 Marknaden inte är alltför ljus. Produktionen av massa, papper och sågade trävaror i Sverige sjönk under 2008, enligt årsstatistik från Skogsindustrierna. Men hur såg det ut för 74 år sedan?

Även exporten av massa och papper gick tillbaka år 2008, medan exporten av sågade trävaror ökade. Tyvärr ser utsikterna för 2009 inte bättre ut. Danske Bank skriver i sitt nyhetsbrev:
”Mars 2009 lär bli en av de tystaste marsmånader vi upplevt i svenskt skogsbruks historia”.

Vid renovering av ett gammalt hus hittade eSKOGEN gamla Aftonbladet från trettiotalet, som gav intressant läsning. Att få en inblick i hur trävarumarknaden såg ut i mars 1935 och vilka marknadskrafter och problem som rådde då, ger perspektiv.

Text: Andreas Jansson andreas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb