Markberedning minskar kväveläckage

8 februari 2007 Markberedda ytor läcker mindre kväve än obehandlade ytor Det visar nya oväntade resultat från Skogforsk.

Markberedning minskar kväveläckage

– Om resultaten är generella ändrar det synen på markberedningens miljöeffekter på vatten, konstaterar Eva Ring, vattenforskare vid Skogforsk.

Tidigare har man ansett att markberedning orsakar ett större kväveläckage än om marken får vara orörd. Men nyare resultat pekar på att effekterna av markberedning faktiskt är små. Skogforsk tolkar resultaten som att mer kväve har tagits upp i de markberedda ytorna.

– Femton år efter markberedningen var nämligen stamvolymen på de markberedda ytorna betydligt större än på de orörda, säger Eva Ring.
Resultaten är preliminära och att fler försök krävs innan några generella slutsatser kan dras.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb