Markbered mot ­snytbagge

5 september 2019 Rätt markberedning kan halvera plantdödlighet som orsakas av snytbaggar. För bästa resultat bör markberedningen skräddarsys efter förutsättningarna på för­yngringsytan.

Markbered mot ­snytbagge

Snytbaggen är den största skadegöraren i för­yng­ringar och den främsta orsaken till plant­dödlighet i Sverige. Skadorna uppkommer genom att snytbaggarna ­gnager av barken och i värsta fall ring­barkar plantorna. 

Flera studier visar att skaderisken minskar ­markant om plantorna omges av ren mineraljord med en radie av minst tio centimeter. Markberedning är därför en av de viktigaste föryngringsåtgärderna för att minska de skador snytbaggen orsakar. 

Karin HjelmKarin Hjelm tycker att skogsägarna bör vara mer aktiva och läsa på. Foto: Lars Nylander/SkogforskSkogforsk har tillsammans med SLU gjort en studie där effekterna av tre markberedningstekniker med ­olika maskiner undersökts; Bracke T26 (harvning), Midiflex och aggregatet Karl-Oskar på grävmaskin.
– Kvaliteten på planteringspunkten beror till stor del på vilken teknik som används, säger Karin Hjelm som är forskare inom föryngring på Skogforsk. 
– Karl-Oskar skapade flest fläckar med ren mineraljord, eftersom metoden är flexibel och kan anpassas efter förhållandena på hygget. På mycket steniga marker gav dock harvning bättre resultat än Karl-Oskar.

Alla tre metoderna mer än halverade plantdödligheten orsakad av snytbagge i jämförelse med omarkberett. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019, tema ”Ny skog”. 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb