Markbered mot ­snytbagge

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Snytbaggar
Snytbaggen har torgskräck – utnyttja det. Se till att plantan omges av mineraljord, då vågar de sig inte fram. Foto: Erik Viklund/SKOGENbild
Rätt markberedning kan halvera plantdödlighet som orsakas av snytbaggar. För bästa resultat bör markberedningen skräddarsys efter förutsättningarna på för­yngringsytan.

Snytbaggen är den största skadegöraren i för­yng­ringar och den främsta orsaken till plant­dödlighet i Sverige. Skadorna uppkommer genom att snytbaggarna ­gnager av barken och i värsta fall ring­barkar plantorna. 

Annons
Annons

Flera studier visar att skaderisken minskar ­markant om plantorna omges av ren mineraljord med en radie av minst tio centimeter. Markberedning är därför en av de viktigaste föryngringsåtgärderna för att minska de skador snytbaggen orsakar. 

Karin HjelmKarin Hjelm tycker att skogsägarna bör vara mer aktiva och läsa på. Foto: Lars Nylander/SkogforskSkogforsk har tillsammans med SLU gjort en studie där effekterna av tre markberedningstekniker med ­olika maskiner undersökts; Bracke T26 (harvning), Midiflex och aggregatet Karl-Oskar på grävmaskin.
– Kvaliteten på planteringspunkten beror till stor del på vilken teknik som används, säger Karin Hjelm som är forskare inom föryngring på Skogforsk. 
– Karl-Oskar skapade flest fläckar med ren mineraljord, eftersom metoden är flexibel och kan anpassas efter förhållandena på hygget. På mycket steniga marker gav dock harvning bättre resultat än Karl-Oskar.

Alla tre metoderna mer än halverade plantdödligheten orsakad av snytbagge i jämförelse med omarkberett. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019, tema "Ny skog". 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons