Markbered mot ­snytbagge

Bild för Stefan Hällberg Written by Stefan Hällberg On the
Snytbaggar
Snytbaggen har torgskräck – utnyttja det. Se till att plantan omges av mineraljord, då vågar de sig inte fram. Foto: Erik Viklund/SKOGENbild
Rätt markberedning kan halvera plantdödlighet som orsakas av snytbaggar. För bästa resultat bör markberedningen skräddarsys efter förutsättningarna på för­yngringsytan.

Snytbaggen är den största skadegöraren i för­yng­ringar och den främsta orsaken till plant­dödlighet i Sverige. Skadorna uppkommer genom att snytbaggarna ­gnager av barken och i värsta fall ring­barkar plantorna. 

Annons
Annons

Flera studier visar att skaderisken minskar ­markant om plantorna omges av ren mineraljord med en radie av minst tio centimeter. Markberedning är därför en av de viktigaste föryngringsåtgärderna för att minska de skador snytbaggen orsakar. 

Karin HjelmKarin Hjelm tycker att skogsägarna bör vara mer aktiva och läsa på. Foto: Lars Nylander/SkogforskSkogforsk har tillsammans med SLU gjort en studie där effekterna av tre markberedningstekniker med ­olika maskiner undersökts; Bracke T26 (harvning), Midiflex och aggregatet Karl-Oskar på grävmaskin.
– Kvaliteten på planteringspunkten beror till stor del på vilken teknik som används, säger Karin Hjelm som är forskare inom föryngring på Skogforsk. 
– Karl-Oskar skapade flest fläckar med ren mineraljord, eftersom metoden är flexibel och kan anpassas efter förhållandena på hygget. På mycket steniga marker gav dock harvning bättre resultat än Karl-Oskar.

Alla tre metoderna mer än halverade plantdödligheten orsakad av snytbagge i jämförelse med omarkberett. 

Läs hela artikeln i SKOGEN 8/2019, tema "Ny skog". 
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

 

Publicerad:
Bild för Stefan Hällberg
Stefan Hällberg
Frilansjournalist
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons