Markägare nöjda när naturreservat bildas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid bildande av naturreservat. Det visar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens undersökning.

Hälften av markägarna är positiva eller delvis positiva till att det inrättats ett naturreservat på deras mark. Tre av fyra markägare uppger att man deltagit i processen samt att länsstyrelsens information varit tydlig. Jämfört med uppföljningen 2012–2013 är detta en ökning. Allt fler markägare anser även att kompetensen hos länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal är god.

Annons
Annons

Två tredjedelar av markägarna är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat vid inrättandet av biotopskyddsområde. Detta är något mindre än vid undersökningen 2012–2013 men i nivå med 2009–2011.

- En bra dialog med markägarna är en grund för vårt arbete. Den positiva trenden har avstannat något men vi ligger fortfarande på en nivå där en klar majoritet markägare är helt eller delvis positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras mark. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att behålla markägarnas förtroende för vårt arbete säger Anna Wallstedt. enhetschef vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Totalt deltog 1616 stycken privata markägare i enkäten. Svarsfrekvensen var drygt 60 procent.

 

 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons