Markägare nöjda när naturreservat bildas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid bildande av naturreservat. Det visar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens undersökning.

Hälften av markägarna är positiva eller delvis positiva till att det inrättats ett naturreservat på deras mark. Tre av fyra markägare uppger att man deltagit i processen samt att länsstyrelsens information varit tydlig. Jämfört med uppföljningen 2012–2013 är detta en ökning. Allt fler markägare anser även att kompetensen hos länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal är god.

Annons
Annons

Två tredjedelar av markägarna är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat vid inrättandet av biotopskyddsområde. Detta är något mindre än vid undersökningen 2012–2013 men i nivå med 2009–2011.

- En bra dialog med markägarna är en grund för vårt arbete. Den positiva trenden har avstannat något men vi ligger fortfarande på en nivå där en klar majoritet markägare är helt eller delvis positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras mark. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att behålla markägarnas förtroende för vårt arbete säger Anna Wallstedt. enhetschef vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Totalt deltog 1616 stycken privata markägare i enkäten. Svarsfrekvensen var drygt 60 procent.

 

 

Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons