Markägare nöjda när naturreservat bildas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid bildande av naturreservat. Det visar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens undersökning.

Hälften av markägarna är positiva eller delvis positiva till att det inrättats ett naturreservat på deras mark. Tre av fyra markägare uppger att man deltagit i processen samt att länsstyrelsens information varit tydlig. Jämfört med uppföljningen 2012–2013 är detta en ökning. Allt fler markägare anser även att kompetensen hos länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal är god.

Annons
Annons

Två tredjedelar av markägarna är helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat vid inrättandet av biotopskyddsområde. Detta är något mindre än vid undersökningen 2012–2013 men i nivå med 2009–2011.

- En bra dialog med markägarna är en grund för vårt arbete. Den positiva trenden har avstannat något men vi ligger fortfarande på en nivå där en klar majoritet markägare är helt eller delvis positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras mark. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att behålla markägarnas förtroende för vårt arbete säger Anna Wallstedt. enhetschef vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Totalt deltog 1616 stycken privata markägare i enkäten. Svarsfrekvensen var drygt 60 procent.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons