Märgborren slår ut kulhalsbocken

9 december 2008 I en rapport för Naturvårdsverket varnar Lars-Ove Wikars för ett sällan uppmärksammat hot mot rödlistade insektsarter.

Oftast pekar man på att sällsynta arter trängs undan när deras träd eller skogsmiljöer försvinner. Men det är alltså inte det enda problemet. Det andra problemet är att snytbaggar, märgborrar och andra arter som skogsbruket gynnar helt enkelt konkurrerar ut andra insekter.

— Volymen färsk död ved enbart i stubbar efter slutavverkning uppgår till mellan 40 och 80 kubikmeter per ha, att jämföra med den volym som finns i vanlig skog. Där handlar det bara om kanske sex kubikmeter.
— De arter som kan utnyttja hyggets färska ved förmår troligen tränga undan andra arter. Och det är troligen varför annars svårförklarliga minskningar av arter som kantad kulhalsbock, en art som tidigare var utbredd över större delen av landet.

Ett exempel på hur konkurrensen går till kan finnas bland arter som ympar in svamp i veden för att ge mat till sina larver. Om snabbspridda arter hinner inympa sin typ av svamp i ett område minskar chansen för långsammare arter att odla sina svampar. Det kan vara orsaken till brandmögelbaggens och brandsvampbaggens försvinnande.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb