Mänskliga rättigheter växer på trä´n!

16 juni 2010 Besök Skogsinitiativet på Almedalen! Den 8 juli har vi ett frukostmöte där vi klargör några av skogens möjligheter. Vi är övertygade om att Sverige har potential att bidra mera internationellt! Om vi jobbar med rätt saker.

Vad har skogen att göra med demokrati, ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning? Är skogen inte snarare en miljö- och klimatfråga?

I Sverige har skogen bidragit till fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Hur kan världens skogar spela en lika viktig roll för människor i andra länder, såsom den har gjort hemma hos oss?

Vi tror inte att skogen eller människorna i dess närhet gynnas av ett internationellt fokus på förbjuden avverkning. Det skogliga utvecklingsarbetet handlar om att skapa lokala förutsättningar för ett uthålligt brukande.

Vi ser skogen som ett redskap för utveckling, men vägen framåt kräver stärkta samhällen med regelverk och institutioner som fungerar och är lika för alla!

Skogssektorn kan bidra positivt både via privata sektorn, enskilda organisationer och biståndet. Vi presenterar spännande exempel! Kom och inspireras av oss och våra samarbetspartners.

Skogsintiativet, som är ett samarbete emellan Sida, Skogsstyrelsen och Föreningen Skogen, vill skapa engagemang för skogen och dess möjligheter!

Plats:
Globala mötestorget Almedalen, vid Donnersgatan mitt emot Stora Scenen

Tid: Klockan 9-10 den 8 juli

Medverkande:
Gunilla Lidén, Strategi och kommunikation SI, Föreningen Skogen
Jenny Malmhäll, Internationell koordinator SI, Skogsstyrelsen
Lennart Ackzell, Internationell samordnare, LRF Skogsägarna
Per Larsson, Skogshandläggare, WWF
Moderator: Joachim Beijmo, tf kommunikationschef, Sida

Bookmark

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb