Hundratals miljoner till skogsforskning

9 februari

Hundratals miljoner till skogsforskning
Genrebild: Bengt Ek.

Sveriges lantbruksuniversitet får 272 miljoner kronor för att skapa ett forskningsprogram om hållbart skogsbruk och bevarande av biologisk mångfald. Anslaget ges av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Skogen har stor betydelse för det svenska samhället, poängterar stiftelsen. Men sedan 15 år har skogen signifikant minskande tillväxt. Orsakerna är oklara, men ett förändrat klimat med intensivare höststormar, torka och skadegörare är förmodligen en faktor.

Det här oroar stiftelsen som betonar behovet av alla de ekosystemtjänster som våra skogar naturligt bidrar med.

Därför anslås pengar till ett grundvetenskapligt forskningsprogram. Det ska vara sammanhängande och omspänna från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet i hela skogslandskap. 

– Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för många delar av vårt samhälle. För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap om det skogliga ekosystemet öka, säger Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Framtidens skogsbruk måste, i högre grad än dagens skogsbruk, vila på en grundvetenskaplig förståelse av de processer som styr skogsekosystemets struktur, artsammansättning och funktion, säger Sara Mazur, verkställande ledamot i stiftelsen.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) mottog anslaget med glädje.

– Jag är oerhört tacksam över att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger SLU möjligheten att bidra till framtidens bioekonomi genom grundforskning, i en satsning som är så omfattande att den möjliggör de komplexa systemperspektiv som behövs för att lyckas. Mer kunskap om våra stora skogsresurser och hållbart skogsbruk är av central betydelse för Sverige, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Så här fördelas anslaget: En avsättning på 75 miljoner kronor görs till rekrytering av fem nya forskargrupper med inriktning mot skogsskötsel och biologisk mångfald i miljöer på land- och jord samt vattenrika miljöer, verktyg för biologisk mångfaldsutvärdering, kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA, samt genetisk biodiversitet i relation till skogsskötsel. 50 miljoner kronor avsätts till en förlängning fram till år 2030 av de löpande forskningsprogrammen Future Silviculture samt Skogsbiologi och bioteknik. 147 miljoner kronor avsätts slutligen till en ny forskarskola inom Future Silviculture, där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb