Mångfald eller bra klimat?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Puh, jobbigt, jobbigt. Ämnet är obekvämt. Men när ­Skogsstyrelsen nu lyfter framtidsfrågorna med sina nya scenarier flyter frågorna ändå upp till ytan. Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Vad är viktigast, mångfald i Sverige eller i tropikerna?

Bengt EkBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Annons
Annons

Vi ska så klart ha allt, svarar många reflexmässigt. Men Skogsstyrelsen visar i scenariearbetet SKA15 att behovet av skogsprodukter i världen kan sätta ett enormt tryck på skogarna. Efterfrågan på industri­rundvirke kan komma att öka från dagens 1,6 miljarder avverkade kubikmeter till 6,1 miljarder redan år 2050. Driv­krafterna är välkända. Ökad befolkning, ökat ­välstånd och flykt från fossila bränslen är några.

Frågan till länder med ordnat skogsbruk blir nu: Kan ni förse oss med mer virke? Visst, någon skogslevande art kan trängas ut, men den kanske finns mer av på annat håll? Eller ska vi ta mer virke i tropikerna, där fler arter dör ut helt och där återbeskogningen är svag?
Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Skydda skog i norr eller i tropikerna?
Skogsstyrelsens scenarier gör att vi kan och tvingas diskutera så svåra frågor. På presentationen av sce­na­rierna häromveckan berördes de bara i en bisats. ­Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och Förening­ens ­Skogens ordförande, tyckte att Skogs­styrelsens scenario med fördubblat naturskydd var intressant, men lade i förbigående till en ganska ­anmärkningsvärd poäng:
Vi vet ju faktiskt inte om vi i framtiden i stället behöver öka andelen produktionsskog.

Medan trycket på skogen ökar finns det mycket vi kan göra. Ett viktigt initiativ är WWF:s arbete med att ­globalt skapa bättre virkesplantager för att avlasta resten av världens skogar. Men det virket räcker inte. Här på ­hemmaplan måste vi också göra mer.
Vi måste odla mer virke – och hitta effektiva sätt att skapa mer mångfald för att kompensera ett intensivare skogsbruk. I Föreningen Skogen står vi för en ökad odling av förnybar råvara i skogen, för minskad användning av fossil energi och för ­kunskapsspridning till fattiga länder så att de brukar skogen uthålligare.

Det känns som att skogen som världs­räddare är en växande folkrörelse. Men den rollen kommer att ­utmanas när världen tvingas välja oftare: Avverkning i boreal skog eller i tropikerna?
Välstånd och klimatbroms eller bevarande naturvård?

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons