Mångfald eller bra klimat?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Puh, jobbigt, jobbigt. Ämnet är obekvämt. Men när ­Skogsstyrelsen nu lyfter framtidsfrågorna med sina nya scenarier flyter frågorna ändå upp till ytan. Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Vad är viktigast, mångfald i Sverige eller i tropikerna?

Bengt EkBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

Annons
Annons

Vi ska så klart ha allt, svarar många reflexmässigt. Men Skogsstyrelsen visar i scenariearbetet SKA15 att behovet av skogsprodukter i världen kan sätta ett enormt tryck på skogarna. Efterfrågan på industri­rundvirke kan komma att öka från dagens 1,6 miljarder avverkade kubikmeter till 6,1 miljarder redan år 2050. Driv­krafterna är välkända. Ökad befolkning, ökat ­välstånd och flykt från fossila bränslen är några.

Frågan till länder med ordnat skogsbruk blir nu: Kan ni förse oss med mer virke? Visst, någon skogslevande art kan trängas ut, men den kanske finns mer av på annat håll? Eller ska vi ta mer virke i tropikerna, där fler arter dör ut helt och där återbeskogningen är svag?
Vad är viktigast, mångfalden eller klimatet? Skydda skog i norr eller i tropikerna?
Skogsstyrelsens scenarier gör att vi kan och tvingas diskutera så svåra frågor. På presentationen av sce­na­rierna häromveckan berördes de bara i en bisats. ­Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och Förening­ens ­Skogens ordförande, tyckte att Skogs­styrelsens scenario med fördubblat naturskydd var intressant, men lade i förbigående till en ganska ­anmärkningsvärd poäng:
Vi vet ju faktiskt inte om vi i framtiden i stället behöver öka andelen produktionsskog.

Medan trycket på skogen ökar finns det mycket vi kan göra. Ett viktigt initiativ är WWF:s arbete med att ­globalt skapa bättre virkesplantager för att avlasta resten av världens skogar. Men det virket räcker inte. Här på ­hemmaplan måste vi också göra mer.
Vi måste odla mer virke – och hitta effektiva sätt att skapa mer mångfald för att kompensera ett intensivare skogsbruk. I Föreningen Skogen står vi för en ökad odling av förnybar råvara i skogen, för minskad användning av fossil energi och för ­kunskapsspridning till fattiga länder så att de brukar skogen uthålligare.

Det känns som att skogen som världs­räddare är en växande folkrörelse. Men den rollen kommer att ­utmanas när världen tvingas välja oftare: Avverkning i boreal skog eller i tropikerna?
Välstånd och klimatbroms eller bevarande naturvård?

SKOGEN 11/2015

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons