Många tycker till om jakttider

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lämpligt jaktbyte, tycker en förslagsställare. Foto: Kenneth Johansson, SKOGENbild.
Många har synpunkter på hur jakttiderna ska utformas. Fast datum för start av älgjakt och införande av ekorrjakt, är ett par av de 500 förslag som kommit in till Naturvårdsverket.

Sluta jaga bisam och bläsand och börja jaga ekorre och enkelbeckasin. Det är några av de många förslag som Naturvårdsverket nu ska ta ställning till. I veckan avslutades perioden där berörda aktörer kunde lämna synpunkter på hur jakttiderna i Sverige ska se ut i framtiden. 

Annons
Annons

Över 500 förslag har kommit in från myndigheter, intresseorganisationer och privatpersoner.

Gemensamt för många är att man vill se enhetliga jakttider över större områden i landet. Däremot går åsikterna isär om lämpligt tidsspann för jakten. Några vill inskränka eller stoppa all jakt. 

"Att så många är intresserade av hur jakttiderna utformas är positivt, och det blir en utmaning att förhålla sig till alla olika perspektiv, säger Ebba Henning Planck, projektledare på Naturvårdsverket" i ett pressmeddelande.

En stor del av förslagen handlar om tider för älgjakt, exempelvis finns önskemål om att den startar på ett fast datum varje år. Därtill finns olika meningar om hundanvändning, brunstuppehåll och hur länge jakt ska pågå. 

Även annat klövvilt och fåglar engagerar. Det har kommit in många förslag om tider för allmän jakt och skyddsjakt på kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. Bland förslagen finns också ett stort intresse för jakttider för flera fågelarter, främst änder och hönsfåglar. När det gäller gäss handlar många synpunkter om nya geografiska områden och utökade tider för skyddsjakt.

"Vi går igenom alla synpunkter och tar fram ett första förslag på nya jakttider, utifrån juridiska och biologiska ramar. Förslaget ska ligga i linje med strategin för svensk viltförvaltning och tas fram i samråd med en beredningsgrupp som består av andra myndigheter och intresseorganisationer. I slutet av 2019 skickas det preliminära underlaget till alla berörda aktörer för synpunkter", skriver Naturvårdsverket. 
 

 

Publicerad:
  • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

    Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
  • Annons
  • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

    Kategorier: debatt, Altinget
    Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
  • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

     I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
  • Annons
  • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

    Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

    FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
  • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

    I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
  • Annons