Många protester mot inventeringsstopp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild - inventering av urskog. Foto: Bosse Backström, SKOGEN-bild.
Sju professorer krävde på DN debatt att Skogsstyrelsen omedelbart häver stoppet för inventeringar av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Nu får de stöd av 80 forskare och tjänstemän, enligt nyhetsbrevet Altinget.

Det var i  går, onsdag, som forskarna på DN Debatt kritiserade inventeringsstoppet. De fortsatta med att skriva ett upprop till berörda ministrar, Skogsstyrelsens generaldirektör samt ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet.

Annons
Annons

Uppropet har dessutom skrivits under av 80 forskare och tjänstemän varav 15 är anställda på Skogsstyrelsen, skriver Altinget.

Bevarandet av kontinuitetsskogarna i det aktuella området  har en avgörande roll i arbetet med att nå våra miljömål för skogen, skriver de. De hävdar också att bara 4-5 prcent av den omfattande produktiva skogen  bevarats. 

- För att nå målet om att skydda 20 procent landets land och sötvattensområden måste inventeringen av nyckelbiotoper återupptas, skriver de.

Samtidigt anser de skogsägande bolagen att stoppet behövs eftersom myndigheternas inventeringsmetoder inte fungera. Fyra skogsägande bolag intygar att ”de själva självklart kommer att inventera och bevara de skogar som har högst naturvärden”. Hitills  skyddar de mer än 20 procent av den produktiva skogsmarken i det aktuella området genom avsättningar, uppger de.

- Utmaningen är inte att skydda mer skog i nordvästra Sverige, utmaningen är att nå klimatmålen” skriver de i ett brev till landsbygds- och miljöministern.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons