Många går utbildning om jämställdhet

3 december 2021 Sveaskogs webbutbildning om jämställdhet har under två år lockat 550 skogsentreprenörer, som inte är anställda hos bolaget, att delta.

Många går utbildning om jämställdhet

Utbildningen vänder sig till skogsentreprenörer och tar upp jämställdhet, mångfald och inkludering

En av de entreprenörer som gått utbildningen är Mikael Johansson, vd på Svartbyns Skogstjänst.

– Jag och alla mina anställda har gått utbildningen. Jag tycker att den var jättebra och det är dessutom bra att den både har en berättarröst och att man kan läsa texten själv, för vi tar ju till oss information på olika sätt. Utbildningen väcker tankar kring frågor som vi annars inte funderar så mycket på i vardagen, säger Mikael Johansson, i ett pressmeddelande från Sveaskog.

FRIVILLIGHET FUNGERAR

Även branschorganisationen Skogsentreprenörernas ordförande och tillförordnad vd Kolbjörn Kindströmer är positiv.

– Det är jättebra att Sveaskog erbjuder sina entreprenörer den här utbildningen. I affärsrelationer, såsom i livet i övrigt, är ömsesidig respekt och våra beteenden viktiga. Att så många entreprenörer gått utbildningen visar att det går att komma långt på frivillig väg, säger Kolbjörn Kindströmer.

Mats Oja, inköpschef på Sveaskog, reflekterar kring erfarenheterna sedan utbildningsstarten hösten 2019.

– Vi på Sveaskog vill såklart ta en del av ansvaret för utvecklingen av branschen. Entreprenörerna har sällan samma resurser som vi att arbeta med frågor som jämställdhet och inkludering. Genom att erbjuda utbildningen kan vi stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb