Många angripna granar står kvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stående skog angripen av granbarkborre. Foto: Bengt Ek.
Angreppen av granbarkborre har visserligen minskat i år men det handlar fortfarande om mycket stora skador. Dessutom står många angripna träd kvar i skogen.

Sommarens barkborreskador summeras efter Skogsstyrelsens första bedömning till 5 miljoner kubikmeter dödad gran i Svealand och 1,7 miljoner kubik i Götaland. Det innebär en minskning jämfört med fjolåret då totalt 8 miljoner kubikmeter dödades av skadeinsekten.

Annons
Annons

Men omfattningen ger ändå miljardförluster för drabbade skogsägare. Dessutom tycks många rödbruna granar stå kvar längs vägarna framför allt i Svealand, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. 

– Vi gör bedömningen att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är att avverka träden medan angreppen är färska. Problemet är att det är svårt att hinna med, säger Tomas Blom, skogsförvaltningschef på Billerud Korsnäs.

Det är stora skillnader mellan olika län hur mycket som avverkats. Skogsstyrelsen och andra inom projektet Stoppa borrarna kommer nu att undersöka varför angripen skog inte tas om hand.

– De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Den preliminära bedömningen bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra, Billerud Korsnäs och Skogssällskapet gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad:
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons