Många angripna granar står kvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stående skog angripen av granbarkborre. Foto: Bengt Ek.
Angreppen av granbarkborre har visserligen minskat i år men det handlar fortfarande om mycket stora skador. Dessutom står många angripna träd kvar i skogen.

Sommarens barkborreskador summeras efter Skogsstyrelsens första bedömning till 5 miljoner kubikmeter dödad gran i Svealand och 1,7 miljoner kubik i Götaland. Det innebär en minskning jämfört med fjolåret då totalt 8 miljoner kubikmeter dödades av skadeinsekten.

Annons
Annons

Men omfattningen ger ändå miljardförluster för drabbade skogsägare. Dessutom tycks många rödbruna granar stå kvar längs vägarna framför allt i Svealand, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. 

– Vi gör bedömningen att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är att avverka träden medan angreppen är färska. Problemet är att det är svårt att hinna med, säger Tomas Blom, skogsförvaltningschef på Billerud Korsnäs.

Det är stora skillnader mellan olika län hur mycket som avverkats. Skogsstyrelsen och andra inom projektet Stoppa borrarna kommer nu att undersöka varför angripen skog inte tas om hand.

– De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Den preliminära bedömningen bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra, Billerud Korsnäs och Skogssällskapet gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad:
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons