Män har större skogsinnehav än kvinnor

8 september 2020 En kvinna som äger skog har i genomsnitt 15 hektar mindre än den manliga skogsägaren.

Den genomsnittliga skogsägaren är kring 62 år. Kvinnor, som utgör 38 procent av skogsägarna, äger mindre enheter än männen. Det genomsnittliga innehavet för en kvinna är 25,4 hektar. För den manliga skogsägare ligger snittet på 40,4 hektar. Detta enligt ny statistik från Skogsstyrelsen. Den visar också att medianen för skogsägandet är 14 hektar för män och 9 hektar för kvinnor.

Totalt deklarerade fysiska skogsägare 11 miljoner hektar produktiv skogsmark år 2019. Nästan 6,2 miljoner hektar skogsmark ägs av endast män och 1,6 miljoner hektar ägs av enbart kvinnor. 3,2 miljoner hektar ägs gemensamt av män och kvinnor.

Antalet fysiska personer som äger skogsmark fortsätter att minska. Förra året ägde 316 691 personer skog, vilket är 1 473 personer färre än 2018. Av antalet skogsägare är 38 procent kvinnor, 60 procent män och 2 procent är utländska ägare eller personer med skyddade personuppgifter.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb