Målet: Fjärrstyrd markberedare

2 april En maskin för markberedning som styrs från en bekväm kontorsstol någon helt annanstans än på det aktuella hygget. Det är visionen i ett aktuellt projekt hos Skogforsk.

Målet: Fjärrstyrd markberedare
Arkivbild: Jens Fältskog

Skogforsk har under flera år arbetat med fjärrstyrning och automatisering av skogsmaskiner på tekniklabbet Troëdsson Forestry Teleoperation Lab i Jälla. Hittills har arbetet koncentrerats kring skotare, men nu har också en markberedningsmaskin anlänt till testmiljön. Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning.

– Vi bedömer att markberedningsmaskiner är mindre komplicerade att fjärrstyra än skotare och skördare. Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning får vi reda på vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att fjärrstyrning av maskiner ska kunna fungera i skogsbruket generellt, säger Martin Englund som är teknikspecialist på Skogforsk och ansvarig för projektet i ett pressmeddelande.

En annan anledning till att markberedare är intressanta att fjärrstyra är att förare av dessa maskiner utsätts för skadliga helkroppsvibrationer i högre grad än andra maskinförare i skogsbruket. Vibrationerna skulle kunna undvikas om maskinerna i stället kördes från distans i en fristående operatörsstation.

Den fjärrstyrda markberedaren ska utvecklas under våren och sommaren för att efter därefter testköras på ett ordinärt hygge. Den kommer då att styras av förare från en operatörsstation i närheten av hygget.Projektet finansieras av Stiftelsen Nils & Dorthi Troedssons forskningsfond. SCA Skog bidrar med basmaskin och Bracke Forest med markberedningsaggregat.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb