Kina.

Målen missas – utsläppen ökar

23 februari 2007 Ett av Kinesiska statens miljöorgan rapporterar i dagarna att landet inte lyckats med något av de mål man satt upp för att för minska utsläppen under 2006.

Till exempel ökade utsläppen av svaveldioxid med 1,8 %, eller 463 000 ton under fjolåret. Snabb ekonomisk tillväxt tillsammans med gamla industrier som är beroende av fossila bränslen är några av förklaringarna.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb