Lyft för barkborresäkra träd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild, kvist från douglasgran. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Per-Olov Pettersson, Stigtomta Växtförmedling AB, märker ett ökat intresset för barrträdsplantor som, senare i livet, inte kommer att falla granbarkborren i smaken.
Nu börjar planteringssäsongen gå mot sitt slut och för Per-Olov Pettersson är trenden tydlig: Tall har slagit efterfrågerekord jämfört med senaste decennierna.
– Jag var förberedd, både på en ökning av tall och en minskning av täckrotsgran. Men tallförsäljningen ökade dramatiskt samtidigt som nedgången blev stor för vanlig rödgran både som täckrot- och barrotsplanta. Nu sätter man tall även på granmarker, vilket kanske inte är ultimat, funderar han.
En annan planttrend är alternativ till den vanliga granen för att slippa framtida angrepp av granbarkboore.  Det är snabbväxande ädelgransarter inom Abies, som kustgran och silvergran samt douglas, som efterfrågas.
– Sedan lång tid har vi haft en ökande efterfrågan på hybridlärk, som passar bra på mellanmarker med rörligt grundvatten, säger han.
För den nordamerikanska douglasgranen gäller att inlandsvarianten (Caesia och Glauca) passar bäst för lokaler upp till och med Mälardalen.
– Kustvarianten ( Viridis) passar bara i Skåne, Halland och Blekinge, alltså i zon ett på den pomologiska kartan,  säger han.
Per-Olov Pettersson har sysslat med plantimport sedan 1970-talet. Det började med gran- och tall och fortsatte med en lövträdsboom som startade i samband med åkerplanteringsvågen 1988-1992.
– Det fanns andra bidrag då för skogsägarna som gjorde att lövplanteringen satte fart.
I samband med att han lärde känna egenskaper hos lövträd med provenienser ute i Europa stiftade han också bekantskap med en del ovanligare barrträd. Per-Olov Pettersson menar att det kan finnas fördelar att plantera utländska provenienser.
- Ta till exempel vitrysk gran, som vi använt i södra Sverige sedan slutet på 60-talet. Den skjuter skott ett par veckor senare än de svenska. Det gör visserligen att den kan drabbas av höstfrost om den sätts i norra Sverige. Men i landets södra delar, med sina sena, varma höstar, kan man utnyttja växtperioden bättre. Det borde gälla även för lövplantor av nordtysk proveniens.
Per-Olov köper även gärna plantor från Finland. Kvaliteten är väldigt hög, och den finska växtförädlingen ligger långt framme, speciellt avseende vårtbjörk och tall.
– Tallplantor av sydfinskt plantagematerial är väldigt gångbart i Östergötland och Mälardalen. 
Nu är planteringssäsongen snart slut men Per-Olov Pettersson vill ändå ge ett tips som gäller för all framtid.
– Papperssäckar och kartonger är fantastiska transport- och lageremballage. Men det finns en vanlig syn som jag är alldeles allergisk emot. Det är när förpackningar som innehåller plantor står kvar i änden av skogsbilvägen i solgasset. Att låta plantorna stekas därinne av solljuset är ett effektivt sätt att förstöra dem, säger han.
 
TEXTEN HAR ÄNDRATS 21/5
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons