Lyckad plantering med maskin

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Grävmaskin arbetar i skogsmark
Maskinen är en vanlig grävmaskin med ett Bräcke-aggregat och den höglägger och planterar i samma rörelse
Det funkar fint. Södras utvärderingar visar att 95 procent av de maskinsatta plantorna överlever. Den högre planteringskostnaden jämnar ut sig, enligt Anders Olsson.

Anders OlssonDet blir lite dyrare att plantera med maskin, men å andra sidan billigare att röja, enligt Anders Olsson.

Annons
Annons

Södra erbjuder plantering med en maskin som de är nästan ensamma om i landet.
– Den sparar in ett moment, den höglägger och djupplanterar i en rörelse. Täckrotsplantan hamnar högt upp och på rätt planteringspunkt. Det är bra på flacka marker där det är svårt att få upp plantan så högt att den inte dränks, säger Anders Olsson.

Maskinen består av ett Bracke P11-aggregat på en vanlig grävmaskin. I Finland finns ett trettiotal likadana, men här i Sverige är det nästan bara Södra som använder den.
– Kvaliteten blir hög både
på markberedning och plantering. Vi har mätt resultaten, följt upp direkt efter plantering och sedan efter tre år. Både över­levnad och tillväxt är bättre än vid vanlig plantering. 95 ­procent överlevnad efter tre år är väldigt bra!

Enligt Anders Olsson är skogs­ägarna som har provat metoden nöjda och ryktet sprider sig. Efterfrågan växer.
– Det var efter Gudrun som vi började titta på möjligheten att använda planteringsmaskin. Först körde vi med aggregatet på skördare, men nu använder vi bara grävmaskin.
Södra rekommenderar maskinplantering i områden där det är lämpligt. För mycket sten är det enda hindret, enligt Anders Olsson.

PlantaSKOGEN följer med honom och tittar på några planteringar. På det första hygget står småplantorna prydligt utspridda på toppen av sina mineraljordshögar. Den andra planteringen är fem år. Plantorna har redan växt om Anders. Det är nyligen röjt. På den tredje, som sattes efter Gudrun, är det hela 70 centimeter mellan grenvarven på granarna som redan är fem-sex meter höga.
– Det blir mindre lövuppslag när man planterar med maskin. Man blottlägger inte lika stora ytor av mineraljord som vid vanlig markberedning med harv. Snytbaggen trivs inte runt plantan bland mineraljorden, där får den torgskräck.

Det minskade lövuppslaget sänker röjningskostnaden med någon tusenlapp, tror Anders Olsson.
Han säger att maskinell plantering är litet dyrare än traditionell, men att det ändå jämnar ut sig.
– Högre överlevnad på plantorna gör att man kan gå ner litet i antal plantor per hektar, då blir det nästan samma hektarkostnad.

En annan fördel med maskinen är enligt Anders Olsson att den kan användas till fler ändamål. Om man plockar bort aggregatet och sätter på en skopa kan man till exempel lägga igen kör­skador eller rensa ett dike.
– Ett annat plus är att den är skonsam att köra med. Man kör som en solfjäder och plantan hamnar exakt där man vill ha den. Det underlättar om det är fornmark och speciellt vid självföryngring och hjälp­plantering, eftersom man ­slipper markbereda och köra över levande plantor.

Södra tror mycket på den här metoden och kommer att fortsätta att satsa.
– Den är som sagt litet dyrare, men här i Götaland har plantorna det tufft. Det är mycket snytbaggar och vegetation, så trots kostnaden har vi mycket att vinna på en riktigt bra markberedning, säger Anders Olsson.
Magnus Petersson som är skötsel- och teknikchef säger att Södra vill vara med och driva på utvecklingen.
– Vi vill visa tillverkare att det kommer att finnas marknad i Sverige för planteringsmaskiner och att det är lönt att utveckla aggregateten.
Bland annat för man dialog med tillverkaren Bracke och entreprenörerna för att kunna ta nästa steg.
– En del förändringar är på gång. Plantmagasinet behöver bli större och ett nytt är under konstruktion. Och i framtiden vill vi gärna kunna göra inversmarkberedning, säger Magnus Petersson.

Han tillägger att det finns ytterligare en aspekt att tänka på:
– I dag finns det gott om manuell arbetskraft, men hur ser det ut i framtiden?

SKOGEN 3/2016


 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Minskad lönsamhet för skogsbrukare

  Medan skogsindustrin går på högvarv minskar lönsamheten i skogsbruket, enligt en rapport från LRF Konsult.
 • Annons
 • Het konjunktur gynnar skogsindustrin

  Exportvärdet för skogsprodukter har ökat under 2018. I Europa är efterfrågan på trävaror fortsatt god men från utomeuropeiska marknader märks en minskad efterfrågan, enligt en rapport från Skogsindustrierna.
 • Björn Lundqvist

  ”Jag vill vara med och påverka”

  INFLYTANDE. Gärna reservat, om jag får vara med och påverka. Så tänker Björn Lundqvist om sin gammelskog. Men ­värderingen är den svåra frågan.
 • Annons
 • Vi kan lära klimatanpassning av andra

  Kategorier: debatt, Jan Hedberg
  DEBATT. Flera länder ute i världen drabbas av bränder och skadeangrepp som får det att hisna! Eller tänk ifall ett par miljoner hektar skog skulle brinna i Sverige på ett år. Det gäller att vi lär av dem som börjat anpassa sig, skriver Jan Hedberg.
 • Fin föryngring utan kalhyggen

  I en unik, jämförande långtidsstudie har forskare hittat en metod för att framgångsrikt föryngra svartgran naturligt och utan kalhyggen.
 • Annons