Lyckad almräddning på Gotland

28 maj 2019 Nästan en miljon almar på Gotland har räddats genom ett program för att bekämpa almsjukan. En rad positiva effekter har dessutom kommit med tillfrisknandet.

Lyckad almräddning på Gotland

Skogsstyrelsens sammanställnming visar att 90 procent av almarna nu är friska på Gotland. 

Det beror bland annat på att 200 almar vaccinerats och en sällsynt lav transplanterats. Följden är en stärkt biologisk mångfald och en ökning av kolinlagringen motsvarande tiotals miljoner kronor. 

– Att vi genom satsningen räddat 90 procent av almarna på ön har stått klart en tid, men alla andra värdefulla följdeffekter projektet fört med sig blir nu väldigt tydligt när vi sammanfattar. Inte minst med tanke på senaste tidens debatt om hotet mot den biologiska mångfalden där vi vet att almen är ovärderlig, säger Karin Wågström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen på Gotland och som också fått pris för sina insatser mot almsjukan.

Det var 2005 som almsjukan nådde både Gotland och Öland. Sedan 2006 har den bekämpats på Gotland, från 2013 med stöd från EU-kommissionen genom projektet Life Elmias.

Budgeten för projektet har varit totalt 35 miljoner. Under sommaren kommer Skogsstyrelsen göra ytterligare en inventering på Gotland. För att inte almsjukan ska få fäste igen behövs någon form av fortsatta åtgärder.

– Hade vi inte haft den här satsningen hade förmodligen tio procent av almarna på Gotland varit kvar i dag. Det pågår just nu en dialog med berörda myndigheter om någon form av fortsättning och finansiering av det men några beslut är inte fattade ännu, säger Karin Wågström, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Almen är i dag rödlistad och har en stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Skogsstyrelsen slutrapport visar bland annat:

  • Mer än 90 procent av almarna på ön är friska och sjukdomens förekomst har minskat under projekttiden.
  • Kolinlagringen har ökat och luftföroreningar har minskat motsvarande en summa som är högre än projektets dubbla budget.
  • 900 personer har deltagit i olika former av utbildningsdagar. Det har ökat allmänhetens medvetande om trädsjukdomarna.
  • Den sällsynta jättelaven har transplanterats från en död ask till flera levande askar med gott resultat.
  • 600 värdefulla lövträd har röjts fram och och ungefär 30 hektar har röjts för att gynna naturvärden kopplade till alm eller ask.
  • 200 almar har vaccinerats mot almsjuka och inget av de vaccinerade träden har hittills visat tecken på almsjuka.
  • Frön har samlats in från 135 askar som verkar vara resistenta mot askskottsjuka i syfte att skapa en fröbank för att kunna driva upp friska plantor.
Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb