Lucifereffekten skrämmer bort ungdomar

28 november 2012 ”Stress, produktion, produktion!! Mycket resor, relativt dåligt betalt.” Kommentarerna kommer från en undersökning varför maskinförare lämnat skogsbranschen. Bemanningen i avverkning blir allt mer brännande på flera håll i landet. Enligt en beräkning behövs det 500 nya skogsmaskinförare om året.

Bengt EkSamtidigt lyckas de flesta skogsgymnasierna inte fylla sina platser. Bara ett fyllde förra året med förstahandssökande. Det framgår av en högintressant sammanställning av läget som gjorts av Ebbe Lindberg på Skogsmästarskolan.

Hans rapport visar även hur mycket som görs för att förbättra situationen, bland intresseorganisationer, bolag, skogsägareföreningar och entreprenadföretag. Det handlar om olika informationskampanjer, elevpengar till arbetsgivare, ”Sveriges bästa prao”, marknadsföring av skolorna, programråd på gymnasierna, ”elevmaskiner” på företagen och praktikantinriktade avverkningslag.

Men Lindberg kan också lista en lång rad problem, som många gånger är känsliga att prata om: Låg yrkesstatus, dåligt ledarskap på arbetsplatserna, lågutbildade företagsledare som för vidare synen på att jobbet inte kräver påbyggnadsutbildning, bättre villkor i  andra maskinjobb, negativa attityder inom branschen, sjunkande arbetsmoral bland en del elever och falerade kampanjer mot underrepresenterade ungdomsgrupper.

Det finns en till rapport som varje oroad rekryterare bör läsa. Det är Bengt Agers studie av skogsarbetets rationalisering de senaste 111 åren. Han pekar på de senaste årtiondenas ekonomiska press på entreprenörer som har varit framgångsrik för att uppnå  rationalisering. Men han pekar också på ”lucifereffekten”, hur ekonomiskt tryck kan ta fram det sämsta hos företagsledningen. I skogen har den bidragit till en ”avhumanisering” där man avskaffat överlappande skift, minskat arbetsväxlingen och skapat längre jobbresor.

Men Ager pekar också på nobelpristagaren Elinor Ostroms  studier av hur man kan bygga tillit genom samverkan. För att spara pengar behövs tekniska innovationer. För att locka duktiga medarbetare krävs sociala innovationer: Människovänliga organisationer och drivkrafter som i slutänden ger arbetsglädje,  humanare arbetstider, jobb i hemtrakten, varierande arbete året runt och lönsamhet utan stress. Men  sociala innovationer har inte rönt ens tillnärmelsevis samma intresse som de tekniska, konstaterar Ager. Alla som är engagerade i skogsbranschen  behöver ta upp den bollen.

Kommentera gärna ledaren och ladda ned rapporterna:
Lindbergs rapport
Agers rapport

Ledare, SKOGEN 11/12

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb