LRF och SNF kräver mer pengar till naturskydd

26 oktober 2007 LRF skogsägarna och SNF går ihop och protesterar mot regeringens planer på att minska anslaget till skydd av skog med 450 miljoner. I ett gemensamt brev till regeringen kräver LRF och SNF att regering slänger förslaget i papperskorgen.

Pengarna behövs för att göra naturreservat, skapa biotopskyddsområden och för att skriva naturvårdsavtal.
I brevet till alla ledamöter i riksdagens miljö och jordbruksutskott skriver Naturskyddsföreningen och LRF Skogsägarna att med de föreslagna nedskärningarna i budgeten så minskar möjligheterna att nå det miljömål om Levande skogar som riksdagen beslutat om, och som både LRF Skogsägarna och SNF ställt sig bakom.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb