Lövskog ska bli turistmagnet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Pixabay
Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.

Skogsstyrelsen ska tillsammans med projektpartners från Litauen, Polen och Sverige arbeta för att bättre utnyttja och marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation. Skriver de i ett pressmeddelande.  Från Sverige deltar Region Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge län och Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

De kommande tre åren ska bland annat en gemensam strategi för lövskogsturism tas fram och besöksmål i Östersjöregionen ska utvecklas. Flerspråkiga appar och utställningar ska tas fram för att informera, tillgängliggöra och öka värdet av ett skogsbesök.

– Lövskogen har många värden utöver timmer och massaved. Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation. Det ska bli spännande att utveckla dessa värden tillsammans med representanter från besöksnäring, skogsbruk och naturvård. Tillsammans kan vi få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning och turism, särskilt i skyddade lövskogar som är projektets huvudfokus, säger Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen.

Det treåriga projektet Attractive Hardwoods godkändes den 28 april av Södra Östersjöprogrammet, ett gränsregionalt samarbetsprogram med fem länder och 25 kustregioner. Där kan projektmedel sökas för bland annat utveckling av natur- och kulturarv.

Publicerad:
 • Märks jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?

  Arbetsgivare är skyldiga att jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Görs det på din skogliga arbetsplats? Är alla med på att man ska uppträda på ett inkluderande sätt? Eller finns det brister? Kanske är man inte riktigt med i gänget om man bryter mot normen? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Hundratals miljoner till fjällnära ärenden

  Under förra året betalade Skogsstyrelsen ersättning till 110 markägare som nekades avverkning i fjällnära skog.
 • Vi vill fylla på din verktygslåda!

  Kategorier: ledare, Johan Larsson
  Till alla som läser SKOGEN kan jag lova ett späckat år med fantastiska, spännande och nyttiga teman, skriver chefredaktör Johan Larsson i årets första ledare.
 • Annons
 • Här gick skogspriserna mot trenden

  Skogsfastigheter i norr fortsatte att locka köpare och hade en stark prisutveckling i fjol. I Mellansverige, däremot, sjönk priserna och gick således mot trenden i övriga landsdelar, enligt en rapport från Ludvig & Co.
 • Sveaskog höjer massavedspriser

  Nu höjer Sveaskog priserna på virke för andra gången i år.
 • Annons