Lövskog ska bli turistmagnet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto:Pixabay
Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.

Skogsstyrelsen ska tillsammans med projektpartners från Litauen, Polen och Sverige arbeta för att bättre utnyttja och marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation. Skriver de i ett pressmeddelande.  Från Sverige deltar Region Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge län och Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

De kommande tre åren ska bland annat en gemensam strategi för lövskogsturism tas fram och besöksmål i Östersjöregionen ska utvecklas. Flerspråkiga appar och utställningar ska tas fram för att informera, tillgängliggöra och öka värdet av ett skogsbesök.

– Lövskogen har många värden utöver timmer och massaved. Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation. Det ska bli spännande att utveckla dessa värden tillsammans med representanter från besöksnäring, skogsbruk och naturvård. Tillsammans kan vi få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning och turism, särskilt i skyddade lövskogar som är projektets huvudfokus, säger Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen.

Det treåriga projektet Attractive Hardwoods godkändes den 28 april av Södra Östersjöprogrammet, ett gränsregionalt samarbetsprogram med fem länder och 25 kustregioner. Där kan projektmedel sökas för bland annat utveckling av natur- och kulturarv.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons