Lövbrist stänger sågverk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brist på lövträ av sågkvalitet drabbar Södra som avvecklar sågverket i Traryd. "Det är klart att lövunderskottet spelar in", säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.

Södra avvecklar sitt lövsågverk i Traryd. En av anledningarna är bristen på lövtimmer.

Annons
Annons

-Det gäller särskilt ek och björk. Inte så att det inte finns lövskog, men det finns inte tillräckligt av de sågbara delarna, säger Håkan Svensson.

20 anställda berörs av nedläggningen som kommer att göras stegvis under 2016.Södra har vid flera tillfällen sagt att de vill satsa på lövskog. Föreningen lovar rådgivning till skogsägare som vill satsa.  Bland annat har de tillsatt en särskild lövskötselexpert. Sedan några år har man även ökat framställningen av lövträdplantor.  I dagsläget råder dock brist på sågbart lövtimmer.

För fyra år sedan ställde sågverket i Traryd om från barr- till lövsågning för att bättre kunna ta hand om medlemmarnas lövtimmer. Sågen har på senare tid fått dryga ut med barrträ och nu stängs den alltså.  Södra kommer dock att behålla sin lövsåg i Djursdala.

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons