Lövbrist stänger sågverk

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brist på lövträ av sågkvalitet drabbar Södra som avvecklar sågverket i Traryd. "Det är klart att lövunderskottet spelar in", säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.

Södra avvecklar sitt lövsågverk i Traryd. En av anledningarna är bristen på lövtimmer.

Annons
Annons

-Det gäller särskilt ek och björk. Inte så att det inte finns lövskog, men det finns inte tillräckligt av de sågbara delarna, säger Håkan Svensson.

20 anställda berörs av nedläggningen som kommer att göras stegvis under 2016.Södra har vid flera tillfällen sagt att de vill satsa på lövskog. Föreningen lovar rådgivning till skogsägare som vill satsa.  Bland annat har de tillsatt en särskild lövskötselexpert. Sedan några år har man även ökat framställningen av lövträdplantor.  I dagsläget råder dock brist på sågbart lövtimmer.

För fyra år sedan ställde sågverket i Traryd om från barr- till lövsågning för att bättre kunna ta hand om medlemmarnas lövtimmer. Sågen har på senare tid fått dryga ut med barrträ och nu stängs den alltså.  Södra kommer dock att behålla sin lövsåg i Djursdala.

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons