Lönsamhetsreceptet

27 september 2007 Stubbar, bättre plantor och nya gallringsmallar ska stärka Södra.

Lönsamhetsreceptet

Hur kan skogsbruket bli effektivare? Det var frågan på Föreningen Skogens Höstexkursion som arrangerades för 104 året i rad. Produktiviteten i skogen måste öka om industrin ska klara sig.
— Och skogsbruket är beroende av en framgångsrik skogsindustri, konstaterade Johan Freij, skogsansvarig på Danske Bank.
Siffrorna han redovisade sätter press, skogsbruket är leverantör till en industri som får kämpa. Visst ökar produktiviteten i skogsindustrin. Med fyra procent om året de senaste 15 åren. Men i tillverkningsindustrin ökar produktiviteten med 6,5 procent. Och jämför man vinstmarginalen ligger den på 15 procent i skogsindustrin men på 25 procent i tillverkningsindustrin.

Och VD på Danske Bank, Mats Torstendal kom med fler alarmerande siffror.
— Priset på sågat har ökat med 28 procent sedan september 2003. Motsvarande siffra för till exempel polyeten är 175 procent, för aluminium 95.
Hur ska då Södra bidra med en hög produktivitetsutveckling i skogen? På Höstexkursionen visade de upp vad som är på gång. Mer virke och lägre kostnader.
— Skogsägarna har bättre förutsättningar än på mycket länge att öka lönsamheten i sitt skogsbruk. Man sitter helt enkelt på ett guldägg menade Marianne Eriksson, projektledare för Kraftsamling Skog.
Genom ökade kunskaper anser hon att tillväxten i skogen kan öka med 20 procent på 50 till 100 år. Kanske inte i nivåer som räddar industrins lönsamhetsutveckling. Men Kraftsamling Skog är inte den enda insatsen för ökad produktivitet.

Skogsföryngringen ska bli ”hälften så dyr och dubbelt så bra” på Södra. En plantering ska högst få kosta 10 000 kronor per hektar. Kostnaden per överlevande planta ska ner med 30 procent. Minst hälften av plantorna ska vara växtförädlade. En del i arbetet är ”Södraplantan” som på allvar lanseras våren 2009. Maskinplantering och längre plante­rings­säsong ska också öka produktiviteten.
Att gran växer bättre än självföryngrad björk stack Södra inte under stol med. Men den ska också gallras, helst rätt. Arbetet är i gång med nya gallringsmallar som är bättre anpassade till dagens skogar. Genom att de läggs i datorn kan de också skräddarsys bättre för varje bestånd och skogsägare.
Exkursionsdeltagarna fick även se stubbrytning och en förarlös skördare.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson ha­de tagit paus i semestern för att delta på Föreningen Skogens Höstexkursion. Han höll tätt om vad som kommer i vårpropositionen men hade en tydlig uppmaning:
— Det nya landsbygdsprogrammet för Sverige innehåller fem miljarder kronor per år. Skogen är en viktig del. Utnyttja den chansen!
Frågan är då om landsbygdsprogram, bättre plantor och stubbrytning kan få skogen att hävda sig mot andra råvaror.
— Jag tror ändå att förutsättningarna är bättre än på länge, sade Johan Freij på Danske Bank. Råvaran ligger rätt i tiden, den är både energibärare och koldioxidpositiv. Det vore aluminiumtillverkarens dröm!

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb