Lönar sig att sätta contortan tätt

15 november 2013 Det lönar sig att sätta contortaplantorna tätt. Tillväxten blir betydligt större. Det visar försök som gjorts under programmet Skogens Skötsel på Future Forests och som nu redovisas.

Lönar sig att sätta contortan tätt

Försöken genomfördes främst i norra Sverige och förbandet hade förvånansvärt stor betydelse, konstaterar forskarna. På två ställen kom man upp i 500 kubikmeter efter  40 år där plantorna stod tätt.

I Småland är contortan visserligen hårt begränsad i lagen, men två försök där visade nästan samma goda resultat av täta förband.
Däremot är det inte så noga i vilket mönster man planterar. Tätt i raderna och långt mellan raderna ger inte ovala stammar. Kvaliteten när det gäller kvistarna försämras inte heller.

Den snabbväxande contortan bjuder in till ett gallringsfritt skogsbruk med kort omloppstid, men produktionen sjunker påtagligt vid gallring. Det handlar om en femtedel av den möjliga tillväxten vilket kan motsvara minst 50 kubikmeter per hektar.  

Forskarna i Future Forests har gödslat contortabestånden. Trots att trädet redan är en snabbväxare var effekten påtaglig efter så kort tid som två år. Gödslingen gav tre kubikmeter per hektar och forskarna antar att det blir 15  till 30 kubikmeter extra på tio år, vilket är mer än man kan förvänta sig från tall och gran.
Men gödslingen verkar öka risken för stormskador. Holmen fick tydligt högre andel stormskadade träd efter stormen Dagmar i de gödslade bestånden än i de ogödslade.

Man vet att contortan växer nästan dubbelt så snabbt som inhemsk tall. Studier visar på en siffra på 40 procent. Den extra tillväxten brukar bli ungefär lika stor, räknat i kubikmeter, på olika marktyper. Ungefär två kubikmeter extra. Därför är det särskilt tacksamt att sätta kanadensisk tall på magrare mark.

SKOGEN 11/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb