Lokala jämförelser avslöjar bästa prislistan

8 april 2008 Det är näst intill omöjligt för skogsägare jämföra virkespriser med hjälp av olika köpares prislistor. Vilken prislista som är bäst beror på skogen man säljer: medelstam, trädslagsblandning och kvalitet. Samma prislista kan göra den ene skogsägaren till vinnare och den andre till förlorare.

SKOGEN har gjort ett lokalt nedslag och jämfört prislistor från Weda Skog, Sveaskog och Mellanskog i Värmland. Prislistorna i skogsbruket är en svårgenomtränglig djungel av påslag, premier och olika betalningsvilja för olika stockar. Och den bilden är inte unik för Värmland.

Slutavverkning, tall. I testskogen som användes ger Sveaskogs lista bäst betalt med 447 kronor per m3fub. Weda Skog ligger snäppet efter med 443 kronor per m3fub medan Mellanskog ger ytterligare omkring 15 kronor per m3fub längre, 430 kronor per m3fub.
Mellanskog har svårt att hänga med sina två konkurrenter. Men priskurvan är ett stabilt alternativ där man inte behöver oroa sig för några överraskningar om skogen blir grövre eller klenare.
Sveaskog har också en jämn prislista, som ger bäst betalt i bestånd med en brösthöjdsdiameter klenare än 36 centimeter. I det intervallet betalar Sveaskog mellan 10 och 20 kronor mer per m3fub. Sveaskog kan också vara ett intressant alternativ i bestånd med lite sämre kvalitet. Prislistan styr mot kortare stockar än konkurrenternas och bör ge bättre betalt i bestånd där längdpremieringen inte kan nyttjas fullt ut, till exempel stor avsmalning, och många virkesfel.
Weda Skogs lista skiljer sig en aning från konkurrenterna. Den ger sämre betalt i klenare skog, men mycket bättre betalt i grov skog. Listan är ett bra alternativ i grövre bestånd där trädens brösthöjdsdiameter är grövre än 32 centimeter. Här ger den bäst betalt, mellan 20 och 40 kronor mer per m3fub.

Slutavverkning, gran. Skillnaderna mellan de tre köparna är generellt sett mindre för gran än för tall. Sveaskog ger bäst betalt i testskogen med 431 kronor per m3fub. Mellanskog klättrar upp på andra plats med 412 kronor per m3fub. Weda skogs lista ger 410 kronor per m3fub i testskogen.
Mellanskog och Weda skog är två fullt jämförbara alternativ. Skillnaderna mellan listorna är minimal och följer varandra väl, oavsett medelstam. Det finns dock indikationer på att Weda kan betala lite bättre i skog med hög kvalitet. Prislistan styr mot längre stockar än både Mellanskogs och Sveaskogs vilket bör ge bättre betalt i skog med liten avsmalning, få krökar och andra virkesfel.
Sveaskog betalar generellt mellan 10 och 15 kronor mer per m3fub. Men Sveaskogs granprislista sticker ut i grov skog där den i något enstaka fall ger hela 50 kronor mer per m3fub än konkurrenternas.

Läs mer i SKOGEN 3/08.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb