Lokal prisbild ska gälla vid biotopskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Markägare i Blekinge accepterade inte Skogsstyrelsens värdering vid biotopskydd. Nu ger Mark- och miljööverdomstolen skogsägarna rätt.

Skogsstyrelsen har hittills mest använt sig av beståndsmetoden vid värdering av skog som ska skyddas. Det innebär att man tittar på det enskilda beståndets förutsättningar och inte den lokala prisbilden. Enligt Skogsstyrelsen beror detta på att biotopskyddsområden ofta avviker från normalbeståndet och därför kan prisjämförelser sällan göras.

Annons
Annons

Men markägarna i Blekinge ansåg att ortspriser visst borde ha vägts in i värderingen av deras skog.  De överklagade Skogsstyrelsens beslut och fick rätt i första instans, domen överklagades dock genom Kammarkollegiet. Nu har Mark- och miljööverdomstolen återigen gett skogsägarna  rätt – den lokala prisbilden ska alltid vägas in när Skogsstyrelsen värderar skog.

Denna dom kommer inte att överklagas av Skogsstyrelsen.

– Det är bra att vi nu får en ökad klarhet i den här frågan. Domen innebär att vi delvis behöver justera våra arbetssätt för de mindre områdena. Exakt hur och vilken påverkan domen får för vårt arbete och de värderingar som görs framöver, behöver vi nu analysera djupare för att kunna överblicka, säger Karin Byström, värderingsexpert vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Publicerad:
 • Ytterligare en pappersmaskin stängs 

  Nu planeras nedstängning av ytterligare en pappersmaskin i Norden. 140 anställda berörs vid Stora Ensos anläggning i Hyltebruk.
 • Annons
 • Virkesstudion #39 – Global utblick

  I Virkesstudion diskuterar Per Hedberg virkesmarknaden ur ett globalt perspektiv med Håkan Ekström, Wood Resources International.
 • Yrkesvägen till fossilfrihet

  Kategorier: Skogssverige, jägmästare
  Genom jägmästaryrket kan man högst påtagligt bidra till ett fossilfritt Sverige. Det är Lena Jonsson ett bevis på.
 • Annons
 • Finaste medaljen för lyskraftig skogsforskning

  Sveriges lantbruksuniversitet ger sin finaste medalj till en av sina mest citerade forskare. Han heter Jan Stenlid och är professor i skogsträdens patologi. 
 • Brand gör långvarig mångfaldsnytta

  Skalbaggar är viktiga för skogens biologiska mångfald. Nu visar forskning att skogsbränder kan gynna vissa hotade arter under lång tid. 
 • Annons