Lockar eleverna med proffspraktik

21 januari 2013 I höst fick Helgesbogymnasiet i Kalmar bara sex sökande. Ekonomiskt sett är det nästan en katastrof. Nu tar man nya grepp.

Lockar eleverna  med proffspraktik

Möjligen kan skolan utbilda skogsbrukare till egna fastigheter med sex ”skolpengar” om året, men inte kvalificerade maskinförare.
–Och det är duktiga maskinförare som branschen behöver. Det går inte att hänga kvar vid motorsågen, konstaterar jägmästare Peter Staland som har anlitats för att hjälpa till att vända utvecklingen.

Skolan har haft fler problem. Nya rektorer maldes ned i hög takt. Praktiken haltade: Eleverna fick ofta själva ringa någon skogsentreprenör i närheten. Ibland lyckades det, ibland inte. Och det blev inte väldigt mycket bättre när SLA:s pengar kom som kunde ge entreprenören 5000 kronor i veckan för en praktikant. Inget jättebelopp och det krävde pappershantering. Entreprenören fick produktionsbortfall och markägare kände sig osäkra på kvaliteten i avverkningen. Få praktikvärdar använde möjligheten, kanske kunde stora företag klara pappersarbetet men i södra Sverige är det familjeföretag som sköter avverkningen.

Nu tar skolan ett nytt grepp för att fylla en hel klass med motiverade elever som lär sig till duktiga förare.
–Dels behövs en simulator som åtminstone ger grunderna, säger Peter Staland. Men sedan har vi börjat etablera ett helt nytt samarbete med näringslivet. Vi kallar det proffs-apl, där apl står för ”arbetsplatsförlagt lärande”. Med hjälp av simulatorn ska eleven ha en viss nivå när han, eller gärna hon, kommer ut på arbetsplatsen. Och där ska det vänta specialutbildade handledare som är kunniga och motiverade. När dessa handledare på fyra eller fem företag har bockat av vissa steg kan eleven gå till en annan entreprenör för mängdträning.

Och entrerprenörerna är positiva, dels för att de får skriva ett direktavtal med skolan, de blir en tydlig aktör i utbildningen. Men också för att skolan ser till att anpassa praktikperioderna till tider på året där entreprenören kanske inte kör fullt utan faktiskt kan få vissa intäkter i stället för att stå stilla:
–Säg att entreprenören har en timkostnad på 700 kronor. Om man tappar hälften i produktion behöver vi betala 350 kronor. Varje elev behöver fyra timmar om dagen. Veckokostnaden för två elever blir 14 000 kronor. SLA står för 5000 och skolan 9000. Det blir kostnadsneutralt för entreprenören. Eller en ny tjänst att sälja om man så vill.

Samtidigt får de företag som utbildar handledare hos Skogforsk duktigare egen personal, van vid att hantera inskolning och förändringar. Intresset är stort, uppger Peter Staland.
–De yrkesinriktade utbildningarna har drabbats av den nya skollagen som inte gör alla automatiskt behöriga till högre studier. Men alla här i världen ska inte doktorera. Vi ska ha ett tydligt budskap: Här blir man maskinförare. Ett jobb att vara stolt över!
Den nya inriktningen ställer andra krav på lärarna, viss personal måste lämna skolan. Men till hösten kan man börja med helt nya tag. Även de sex elever som börjat i år får del av det nya upplägget.

SKOGEN 12/2012

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb