Livsfarligt med fel tillbehör

7 juni 2010 Använd originaldelar till röjsågen! Andra typer kan leda till dödsolyckor. Och CE-märkning av de främmande tillbehören kan inte tas som intäkt för säker användning.

Varningen kommer från Arbetsmiljöverket som uppger att två dödsolyckor har inträffat i andra länder vid röjningsarbete där man använt fel tillbehör. Göran Lundmark, expert vid Arbetsmiljöverket förklarar hur olyckorna går till:
— Den som röjer ogräs, kvistar och grövre sly tror sig kunna utföra arbetet snabbare och effektivare genom att fästa ”främmande”, ofta grövre, delar på trimmern eller röjsågen. Det kan vara metallkedjor, kättingar eller slungknivar. Det kan vara förödande.
— I vissa situationer kan energierna mångdubblas på grund av dynamiska effekter och pisksnärtsrörelser. Risken ökar också för att tillbehöret går sönder och att trasiga delar slungas iväg med stor kraft.
— Delarna som kastas ut kan nå långt utanför skyddsavståndet på 15 meter. Den som befinner sig närmare maskinen än så löper en dramatiskt ökad risk att skadas allvarligt.

I Storbritannien inträffade en dödsolycka med ett tillbehör försett med kättingar (se bilden). I USA har en treårig flicka dödats av delar från ett liknande tillbehör som slungats ut vid användning.

Myndigheter i Europa ser nu tillsammans med Europeiska Kommissionen över möjligheten att förbjuda försäljning av den här typen av tillbehör på den europeiska marknaden och återkalla redan sålda exemplar.

Röjsågar och grästrimmer är försedda med ett skydd som ska förhindra utkast mot användarens ben. Dessa skydd är dock inte dimensionerade för att klara utkast från den här typen av tillbehör. Något skydd mot utkast som går i andra riktningar än mot användaren finns inte. Vid användning av normala röjsågstillbehör gäller därför ett skyddsavstånd på 15 meter till personer i närheten.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb