Litet lövinslag gör stor nytta

21 februari 2017 Förändrat klimat gör att tre av de vanligaste fågelarterna i barrskog i södra Sverige riskerar att bli väldigt ovanliga. Men ett litet inslag av löv i granskogen kan gynna fågellivet. Det visar studier från Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU.

Litet lövinslag gör stor nytta

– Vi kom fram till att blandskogar av gran och björk kan ha en positiv effekt på fågellivet. I en pinfärsk studie visar det sig att även ett relativt litet inslag av löv (15 procent eller mindre) räcker för att gynna lövarter, berättar forskarna Matts Lindbladhs och Adam Feltons i ett nyhetsbrev från SLU.

Deras forskning visar på en minskande artrikedom i fågelfaunan i granskogarna i framtiden.  Enligt en av deras modelleringar kommer tre av de vanligaste arterna i granskog redan i dag att försvinna eller bli avsevärt ovanligare nämligen trädkrypare, grönsiska och kungsfågel. Endast två nya arter förutsågs kunna kolonisera rena granbestånd: nämligen trädgårdskrypare och brandkronad kungsfågel.

Bara ett fåtal fåglar i Europa är associerade till ett speciellt trädslag, berättar forskarna.

Däremot kan de föredra löv- respektive barrskog eller en viss sammansättning av träd. Och, uppenbarligen, kan ett ganska litet inslag av löv in barrskogen göra stor nytta.

– Förvånande nog vet vi ganska lite om fåglarnas i södra Sveriges vanligaste biotop, nämligen dess barrskogar. Det är något som vi försöker råda bot på, hävdar forskarduon.

De tittar nu på vad grandominansen kan ha för betydelse för fågelfaunan och hur blandskogar av gran och björk är i förhållande till så kallade barrmonkulturer.

Läs SLU:s nyhetsbrev

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb