Betesskador minskar något

8 juni 2023 Älgbetesskadorna minskar men ligger fortfarande högt över målet, visar Skogsstyrelsens älgbetesinventering Äbin.

Betesskador minskar något
Betad tall. Foto: Bengt Ek.

Under det senaste året har 13 procent av tallarna i Götaland fått betesskador. Det är, med någon procent, den lägsta nivån sedan 2016 då mätningarna började. Men, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande, det är fortfarande högt över målet på max fem procent.

Årets inventering i Götaland visar att skadorna i länen varierar mellan 11 och 16 procent. I skadetoppen finns Blekinge där 16 procent av de inventerade ungtallarna fått en betesskada under det senaste året, tätt följt av Östergötland med 15 procent. 

De senaste åren har den genomsnittliga skadenivån pendlat kring 15 procent.

– Vi ser att resultaten från inventeringen fortsatt ligger på en allt för hög nivå. Nu gäller det att både jägare och skogsägare fortsätter ha tålamod i det komplexa arbetet med att få en bättre balans mellan antalet vilt och deras tillgång på mat, säger Lars Ingemarson, viltexpert på Skogsstyrelsens region syd.

Götaland har 53 älgförvaltningsområden varav 33 har inventerats under våren. I 15 av dessa går skadorna nedåt. I tre älgförvaltingsområden har skadorna ökat och i övriga står det still.

I den årliga inventeringen ingår 17 000 provytor.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb