Liten konkurrens om jobben

26 september 2008 Skogsarbetare, tillsammans med andra traditionella arbetaryrken, har en ljus framtid tillmötes. Kraven på djupa kunskaper ökar dock. Det visar en genomgång som AMF Pension har gjort.

Allt från målare, vvs-montörer till skogsarbetare har granskats och i 19 av 20 jämförda yrkeskategorierna är arbetsmarknaden god just nu.
Genomgången, av Arbetsförmedlingens Yrkeskompass, visar att på en tio års sikt är prognoserna fortsatt goda – där räknar man med att 14 av 16 yrken har goda eller medelgoda möjligheter till jobb.

När det gäller skogsmaskinförare kommer behovet av öka något bedömer Arbetsförmedlingen. Det beror dels på att pensionsavgångarna ökar samtidigt som en del yrkesverksamma väljer att lämna yrket, samt omfattande maskininvesteringar. Detta sammantaget gör att det är de med erfarenhet som kommer att efterfrågas.

Tillgången på utbildade skogsmaskinförare bedöms blir tillfredsställande men att tillgången på erfarna skogsmaskinförare blir otillräcklig.

Yrkeskompassen, Läs mer»

AMF Pension, Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb