LignoBoos lanserar nytt biobränsle

14 februari 2007 STFI-Packforsks dotterbolag LignoBoost lanserar ett nytt biobränsle. Företaget ska producera lignin ur svartlut i en demonstrationsanläggning vid Bäckhammars bruk i Kristinehamn.

Anläggningen kommer att producera cirka 4 000 ton lignin per år. Det räcker till el och värme i motsvarande 1 300 villor. Ligninet kommer att transporteras på tåg till energibolaget Fortum i Stockholm och bli bränsle för produktion av el och värme till Stockholms fjärrvärmenät.

— Efter sju års forskning och utveckling är tekniken nu mogen för industriell produktion, konstaterar Gunnar Svedberg, VD för STFI-Packforsk.

En marknadsstudie visar att potentialen finns för fullskaleanläggningar i cirka 100 massabruk världen över. Flera svenska massabruk skulle inom en relativt snar framtid kunna vara redo att investera i teknologin.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb