Lättare få ersättning för skyddad skog

10 maj 2016 Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur har studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp. Marknader för ekologisk kompensation omsätter 25 miljarder globalt per år.

Lättare få ersättning för skyddad skog

Det handlar om att skydda naturområden som översätts till biologiska kompensationskrediter. De kan sedan säljas till aktörer med intresse av att investera i naturkapital. Efterfrågan drivs framför allt av verksamhetsutövare med behov av ekologisk kompensation.

Eftersom det finns mycket som tyder på att krav på ekologisk kompensation kommer att bli en vanlig företeelse vid exploatering av natur även i Sverige har Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur studerat förutsättningarna för ett svenskt habitatbanksystem. Projektet har delfinansierats av Vinnova.

– Om vi vill att fler verksamhetsutövare som orsakar markexploateringar ska kompensera för förluster av naturvärden måste det bli enklare att genomföra kompensationsåtgärder. Även om det finns många utmaningar så kan ett habitatbanksystem vara en del av lösningen, säger Anders Enetjärn, vd på Enetjärn Natur i ett pressmeddelande från Sveaskog.

Ett habitatbanksystem i Sverige skulle sannolikt innebära smidigare tillståndsprocesser och en större förutsägbarhet gällande krav för verksamhetsutövare. Samtidigt blir naturvårdsnyttan större när större sammanhängande områden avsätts där flera verksamhetsutövare kan kompensera för sin påverkan.

– Det skulle göra verksamhetsutövarnas tillståndsprocesser snabbare och mer förutsägbara eftersom  ett värderingssystem skulle finnas, troligen höjs också kvalitén avsättningarna, säger Anders Forsberg, fastighetschef på Boliden.

Ett habitatbanksystem skulle även öka utbudet av kompensationsmarker eftersom  markägare får ekonomiska incitament att avsätta mark och arbeta med naturvårdande skötselåtgärder.

– För markägare kan nya affärsmöjligheter uppstå som alternativ till skogsbruk om efterfrågan på kompensationsmarker ökar. Jag tror även att det kan finnas ett intresse att investera i natur på frivillig basis, precis som det finns aktörer som frivilligt klimatkompenserar. Habitatbanker skulle öppna upp för det, säger Jessica Nordin, affärsutvecklare ekosystemtjänster på Sveaskog, som initierat utredningen och fungerat som projektledare.

 

 

 

 

Relaterade bilder:

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bild

Relaterad bildVisa fler

Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen.Skicka feedback

 

File:Kamajokk.jpg – Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org1089 × 700Sök med bild

File:Kamajokk.jpg

 

 

 

 

 

 

Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen.Skicka feedback

 

 

   

   

   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till Skogen startsida
  På väg
  Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
  SkogsJobb