Lättare avtala om kostnader för drivmedel

11 mars 2022 En arbetsgrupp med representanter från såväl skogsentreprenörer som beställarföretag ska ta fram en gemensam drivmedesklausul.

Lättare avtala om kostnader för drivmedel

Den ska möjliggöra att kostnaderna justeras löpande i samband med ordinarie fakturering, som ofta görs månadsvis. En standardiserad drivmedelsklausul skulle underlätta arbetet med att teckna avtal, hävdar Skogforsk i ett pressmeddelande.

– Utan drivmedelsklausul blir osäkerheten mellan beställare och entreprenör större när avtal ska tecknas, vilket gör att entreprenören tvingas gardera sig genom högre prismarginaler, säger Anders Mörk, Skogforsk.

Förslag på formulering ska tas fram av en arbetsgrupp som tillsatts på initiativ av Skogsentreprenörerna, Skogforsk och AB Karl Hedin. I gruppen sitter representanter för beställarorganisationer och entreprenadföretag. Om branschen godtar förslaget är tanken att det ska fungera som standard.

En hel del tid och arbete läggs på att tolka, förstå, förklara och räkna enligt de olika varianter av drivmedelsklausul som i dag finns på marknaden, enligt Anders Mörk. 

– Därför är de flesta av branschens ledande aktörer överens om att ta fram en branschgemensam klausul. Det färdiga resultatet ses som viktigare än hastigheten i processen, men ett preliminärt mål är att ett färdigt förslag ska finnas i maj–juni 2022, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb