Virkesmarknad.

Lätt att jämföra virkespriser – i Finland

10 februari 2010 Abonnera på detaljerade uppgifter om faktiska virkespriser varje vecka. Eller nöj dig med att få priserna gratis månadsvis. I Finland är det lätt att hålla reda på virkespriserna. Marknaden är tydlig!

Branschorganisationen Skogsindustrierna samlar in försäljningar från sina 45 medlemsföretag. Och de täcker cirka 85 procent av alla köp i privatskogarna. Det sker en gång i veckan och gäller köp av rotstående skog och leveransvirke, ordentligt redovisade var för sig. Uppgifterna överlämnas till Skogsforskningsinstitutet/Metla där de sammanställs och bearbetas för publicering. De övriga köpen på 15 procenten står små och medelstora köpsågverk för. De rapporterar inte sina affärer.

— Systemet bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan parterna. Alla litar på varandra och vinsten är transparens i prissättningen! Det undanröjer misstänksamhet i virkesaffärerna, menar Mikael Mustonen, statistikansvarig på Skogsforskningsinstitutet/Metla.

Skogsinstitutet/Metla tar också in statistik från några andra länder, dock med längre intervaller. Från Sverige och Norge finns priser var tredje månad. Lettland är inte med i det här samarbetet. Med Tyskland förs diskussioner om ett informationsutbyte om virkespriser.

Från Estland och Litauen publiceras prisstatistik månadsvis i lokal valuta, men med en månads eftersläpning. I Litauen baseras statistiken främst på försäljningar från de statliga skogarna.

Text: Lars Åkerman

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb