”Låt oss jobba tillsammans för frivilligt skydd”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Norra Skog vill att politiker och myndigheter ska jobba tillsammans med skogsägarföreningarna för att hitta vägar att skydda skog på frivillig väg. Vi kan lära av Norge, anser de.
Bakgrunden är skogsutredningen förslag att undanta ett hundra mil långt bälte från brukande inom fjällkommunerna. Förslaget gjorde att utredningen Istället för att stärka äganderätten, som var syftet, förvandlades till en mardröm för skogsägarna, anser ordförande Torgny Hardselius och medlemschef Jonas Eriksson i en debattartikel på Norra Skogs webbplats..
Istället för tvångsinlösen vill de sett ett system baserat på frivillighet. Här kan vi lära av våra grannländer, anser de.
”Våra nordiska grannar i Norge och Finland, har sedan länge lämnat tvångsmetoderna vid skydd av skog bakom sig. Genom att involvera och uppmana skogsägare att anmäla höga naturvärden för skydd till staten har konflikterna i skogen minskat kraftigt. I Norge sker arbetet med ”Frivilligt vern” i nära samarbete mellan skogsägarföreningarna och staten. Efter informationsinsatser är det skogsägarna som kommer med förslag på områden för formellt skydd", uppger de.
 
"MÅNGA SKOGSÄGARE SKULLE DELTA"
Norra Skog är övertygade om att många skogsägare skulle vara beredda att delta i ett sådant program även i Sverige. Skogsägarföreningen ”sträcker nu ut en hand” till politiker och myndigheter för att tillsammans jobba för att skogsägare med höga naturvärden frivilligt sluter avtal om naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Det skulle även ge myndigheterna ett mer hanterbart ersättningssystem, anser de.
”För att programmet ska bli verklighet krävs ett tydligt politiskt uppdrag till myndigheterna att samverka med skogsägarföreningarna om frivilliga skyddsformer i den fjällnära skogen. En förutsättning är att programmet bygger på frivillighet och respekt för skogsägarens egna önskemål”, skriver Torgny Hardselius och Jonas Eriksson.
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons