SVAMPSJUKA.

Låt inte törskate gå i arv

4 maj 2017 Det går inte att stoppa ett angrepp i ett be­stånd, men man kan begränsa risken för spridning med olika åtgärder. Tallar kan ärva mottaglighet från drabbade fröträd.

Berit Samils på SLU studerar ­tör­skatesvampens biologi och genetik för att förstå orsaken till den stora spridningen i norr. 
– Törskate är vanligare i norr, men frågan är varför just dessa områden fått så stora skador. 
I sin forskning har hon gjort genetiska studier av törskate­svampar på olika lokaler i Sve­rige och Finland. Hon vill se om svamparna är olika i olika regioner och kartlägga eventuella spridningsmönster. 

Tidningen SKOGEN 4/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»TIPS FÖR DRABBADE
Törskate är svårt att undvika, men tänk på detta:
• Lämna inte angripna träd som naturvårdsträd eller fröträd. De sprider inte bara sporer, utan även arvsanlag som gör avkomman mottaglig för svampen. Du kan däremot göra högstubbar av dem.
• Undvik att plantera tall på granmark, då skogskovall trivs på näringsrik mark. Överväg att plantera gran, löv, lärk eller contorta i utsatta områden.
• Gå ut och leta angrepp på försommaren. Då syns svampens orangea spor­blåsor som sitter i flockar på tallen. 
• Ta ner grenen eller trädet om du hittar enstaka angrepp. Är det större kan man saneringsgallra, men frågan är om det är lönsamt. 
• Överväg att ansöka om förtida avverkning om beståndet är hårt drabbat 
och plantera något annat än tall. Bedömning om återbeskogningsplikt i ­skadedrabbade bestånd sker enligt Skogsvårdslagens krav på stamantal 
och kvalitet i yngre skog.  
• Hyggesbränning innan sådd eller plantering kan ha viss effekt på mellan­värden. 

Läs mer i SKOGEN 4/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb