Låt inte törskate gå i arv

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
SVAMPSJUKA. Det går inte att stoppa ett angrepp i ett be­stånd, men man kan begränsa risken för spridning med olika åtgärder. Tallar kan ärva mottaglighet från drabbade fröträd.

Berit Samils på SLU studerar ­tör­skatesvampens biologi och genetik för att förstå orsaken till den stora spridningen i norr. 
– Törskate är vanligare i norr, men frågan är varför just dessa områden fått så stora skador. 
I sin forskning har hon gjort genetiska studier av törskate­svampar på olika lokaler i Sve­rige och Finland. Hon vill se om svamparna är olika i olika regioner och kartlägga eventuella spridningsmönster. 

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 4/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
TIPS FÖR DRABBADE
Törskate är svårt att undvika, men tänk på detta:
• Lämna inte angripna träd som naturvårdsträd eller fröträd. De sprider inte bara sporer, utan även arvsanlag som gör avkomman mottaglig för svampen. Du kan däremot göra högstubbar av dem.
• Undvik att plantera tall på granmark, då skogskovall trivs på näringsrik mark. Överväg att plantera gran, löv, lärk eller contorta i utsatta områden.
• Gå ut och leta angrepp på försommaren. Då syns svampens orangea spor­blåsor som sitter i flockar på tallen. 
• Ta ner grenen eller trädet om du hittar enstaka angrepp. Är det större kan man saneringsgallra, men frågan är om det är lönsamt. 
• Överväg att ansöka om förtida avverkning om beståndet är hårt drabbat 
och plantera något annat än tall. Bedömning om återbeskogningsplikt i ­skadedrabbade bestånd sker enligt Skogsvårdslagens krav på stamantal 
och kvalitet i yngre skog.  
• Hyggesbränning innan sådd eller plantering kan ha viss effekt på mellan­värden. 

Läs mer i SKOGEN 4/2017

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons