Låt inte törskate gå i arv

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
SVAMPSJUKA. Det går inte att stoppa ett angrepp i ett be­stånd, men man kan begränsa risken för spridning med olika åtgärder. Tallar kan ärva mottaglighet från drabbade fröträd.

Berit Samils på SLU studerar ­tör­skatesvampens biologi och genetik för att förstå orsaken till den stora spridningen i norr. 
– Törskate är vanligare i norr, men frågan är varför just dessa områden fått så stora skador. 
I sin forskning har hon gjort genetiska studier av törskate­svampar på olika lokaler i Sve­rige och Finland. Hon vill se om svamparna är olika i olika regioner och kartlägga eventuella spridningsmönster. 

Annons
Annons

Tidningen SKOGEN 4/2017Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»
TIPS FÖR DRABBADE
Törskate är svårt att undvika, men tänk på detta:
• Lämna inte angripna träd som naturvårdsträd eller fröträd. De sprider inte bara sporer, utan även arvsanlag som gör avkomman mottaglig för svampen. Du kan däremot göra högstubbar av dem.
• Undvik att plantera tall på granmark, då skogskovall trivs på näringsrik mark. Överväg att plantera gran, löv, lärk eller contorta i utsatta områden.
• Gå ut och leta angrepp på försommaren. Då syns svampens orangea spor­blåsor som sitter i flockar på tallen. 
• Ta ner grenen eller trädet om du hittar enstaka angrepp. Är det större kan man saneringsgallra, men frågan är om det är lönsamt. 
• Överväg att ansöka om förtida avverkning om beståndet är hårt drabbat 
och plantera något annat än tall. Bedömning om återbeskogningsplikt i ­skadedrabbade bestånd sker enligt Skogsvårdslagens krav på stamantal 
och kvalitet i yngre skog.  
• Hyggesbränning innan sådd eller plantering kan ha viss effekt på mellan­värden. 

Läs mer i SKOGEN 4/2017

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Bernle
Karin Bernle
Frilansjournalist
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons