”Låt hyggena bli nationalpark”

2 oktober 2018 Sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter finns bland förlorarna efter avverkningarna i Białowieżaskogen. Nu föreslår forskare att kalhyggena ska skyddas och få utvecklas naturligt.

”Låt hyggena bli nationalpark”

Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade rest av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Därför blev det stor uppmärksamhet när omfattande avverkningar inleddes efter ett utbrott av granbarkborre. Det ledde till att Europakommissionen stämde polska staten inför EU-domstolen och avverkningarna upphörde i slutet av 2017. 

Nu har Grzegorz Mikusiński från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Polen gjort den första uppskattningen av hur stor del av skogen som har påverkats av avverkningarna. Bland annat har högupplösta satellitbilder analyserats, skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har 675 hektar kalhuggits, varav 229 hektar var skog med en stor andel gamla träd (minst 10 procent var 100 år eller äldre). Mest avverkades i i den del som anses ha högst naturvärden men befinner sig utanför reservat och nationalpark.

Minst 4073 hektar har påverkats om man antar att effekten sträcker sig hundra meter in i skogen som ligger bredvid hyggen, skriver forskarna. Exempelvis ändras mikroklimatet eftersom området blir mer utsatt för sol och vind. Det har också betydelse att skogen blir mindre sammanhängande och att tillgången på död ved minskar. Det ger färre möjliga bohål för tretåig hackspett, pärluggla och sparvuggla. Lodjur kommer att undvika kalhyggena. 

”En del följder är svåra att förutsäga, till exempel samspelet mellan rovdjur, växtätare och växter i området Det lagliga skyddet har haft betydelse för Białowieżaskogen” skriver forskarna.. 

För att begränsa skadan föreslår de att kalhyggena ska få utvecklas naturligt och att hela skogen blir nationalpark.

”Białowieżaskogen är en oersättlig källa till kunskap om hur de ursprungliga skogarna i Europa fungerade när det gäller naturliga processer och biodiversitet. Dessa kunskaper kan användas för att restaurera skogar i andra områden”,  kommenterar Grzegorz Mikusiński.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb