Låt bioekonomin gro i skolskogarna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogen, Skogen i Skolan
Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Det finns en öppen dörr till bättre barnhälsa och ett ökat intresse för skogen. Den går till tusen skolskogar över hela landet. Vi hoppas bara att regeringen vill hjälpa till att öppna dörren på vid gavel.Annons
Annons

Den gröna näringen är en ”lågintressebransch” för de unga. Det konstateras exempelvis i en rapport från KSLA. Platser på såväl skogliga gymnasier som på skogsmästar- och jägmästarutbildningen är svårfyllda.

I det nationella skogsprogrammet, som kom nyligen, ägnas ett längre stycke åt vikten av attraktiva skogsutbildningar för alla. Det är väsentligt för kompetensförsörjningen och för internationell konkurrenskraft, står det i programmet.

Vi pratar inte om vilken kompetensförsörjning som helst. Det här är den som ska styra Sverige från fossilberoende och klimatpåverkan till en så kallad bioekonomi. Och det är den som ska sprida kunskap över världen till mindre resursstarka länder.

Men! I dag har vi inte tillräckligt med kompetent arbetskraft för att på sikt säkra ett skogsbruk i världsklass. När de erfarna skogsentreprenörerna går i pension står knappast de unga i kö för att sätta sig skogsmaskinen.

Därför finns anledning att ställa sig frågan: Vad är det som får unga att välja ett yrke? Svårt att veta förstås. Det handlar säkert om förebilder, ibland kanske också slumpen.

Oavsett vilket, så går det att hålla öppet för dem båda. Det kan vi göra genom en beprövad och lovordad verksamhet med täckning över hela landet, nämligen Skogen i Skolan.

Regeringens nationella skogsprogram bygger på ett omfattande förarbete som gjorts med hjälp av alla skogens intressenter. I fyra delrapporter görs analyser och läggs förslag. I två av rapporterna lyfter man fram en större satsning på Skogen i Skolan som en viktig möjlighet för att skapa intresse för skogen och förståelse för skogens möjligheter.

Vi vet naturligtvis inte hur många som valt en skoglig yrkesbana efter att ha fått uppleva en del av undervisningen i en av Skogen i Skolans skolskogar. Men vi vet att det genom åren har startats tusen. Vi vet att den belönats med FN:s pris för bästa skolprojekt. Vi vet att Skogen i Skolan kan bistå lärare runt om i landet med mängder av övningar, läromedel och tips om utomhuspedagogik som komplement till klassrumsundervisningen.

Genom Skogen i Skolan blir en skog inte bara en härlig plats att leka på, den blir en möjlig framtidsdröm. Kanske är det just i skolskogen som tanken på ett jobb med anknytning till skogen faktiskt föds?

Därtill kan Skogen i Skolan hjälpa till att stävja ett av våra allvarliga folkhälsoproblem, nämligen barns stillasittande. En rapport om detta orsakade ramaskri härom året och regeringen tog initiativ till ”samling för daglig rörelse”. Fler timmar idrott och hälsa skulle läggas till skolundervisningen. Lovvärt förstås, men glöm inte att man kan röra sig under teoretisk undervisning också! Med en skolskog blir även matte och historia en stunds rörelse.

Men när det slutgiltiga skogsprogrammet presenterades härom veckan nämndes verksamheten ingenstans.

Nu står vårt hopp till den utlovade handlingsplanen. Den som ska tala om vad som verkligen ska hända i Skogssverige.

Vi kan nämligen inte tro annat än att regeringen ser Skogen i Skolan som en unik och värdefull möjlighet, värd att utveckla. En så gott som enig skogssektor gör det. Skolbarn kan må mycket bättre. Deras intresse för natur och skogens alla nyttor kan väckas. Och säkert kan Skogen i Skolans utomhuspedagogik och brobyggande mellan sektorn och skolan leda till ett ökande intresse för gröna jobb längs den nödvändiga vägen mot bioekonomin.

Visst vill vår regering hjälpa till att hålla dörren öppen för en verksamhet som behövs mer än någonsin. Inte bara en dörr, förresten. Utan mer än tusen rakt ut i skolskogen!

 

BENGT EK, vd,  Föreningen Skogen.

KARIN LEPIKKO, opinionsbildning, Föreningen Skogen.

Fakta Skogen i Skolan: En rikstäckande verksamhet med regionsamordnare som utbildar lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare om skogens många värden, hur man kan arbeta med naturen som klassrum och med utomhuspedagogik, informera om skogliga utbildningar, yrkes- och karriärmöjligheter etcetera. Läs mer på Skogen i Skolan

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons