Lärkens moment 22

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Hybridlärkar
Foto: Ulla Sundin Beck
Hybridlärk tycks växa ännu snabbare än forskarna trott, men skogsägarna är fortsatt försiktiga – och därmed marknaden. Eller om det kanske är tvärtom ...

Vid SLU:s försökspark Tönner­sjöheden i Halland finns prov­ytor med hybridlärk, där man bland annat har undersökt träd­slagets tillväxt.

Annons
Annons

Ulf Johansson, SLU TönnersjöhedenUlf Johansson.
Foto: Pär Fornling
– För femton år sedan beräknade vi tillväxten på bördig mark i södra Sverige till 12-13 skogskubikmeter per hektar och år, men när vi förra året uppdaterade låg medeltillväxten på drygt 14 kubik, säger Ulf Johansson som är försöksledare på enheten för skoglig fältforskning vid ­Tönnersjöheden. 

Medeltillväxten i Götaland är 8,6 kubik, men det är just ett medelvärde av alla trädslag och därmed ett ganska trubbigt mått.

Lärken ser också ut att vara mer uthållig i tillväxten än vad forskarna tidigare trodde. 
– Ljusälskande trädslag brukar växa snabbt tidigt och sedan stanna av. Så är det med lärken jämfört med tall och gran, men den kulminerar lite senare än vad vi trodde. Så lite högre tillväxt under längre tid.

Trots detta tvekar många skogsägare inför planteringen av hybridlärk, kanske för att virkesmarknaden verkar svag. 

Ulf Johansson är tveksam till om det är relevant, för marknadsläget om flera decennier är svårt att sia om. 
– Marknaden kan vara annorlunda i framtiden, men attitydundersökningar visar att skogsägaren ändå utgår från dagens situation vid trädslagsval.

Det blir ett moment 22: Lärkvolymerna i dag är för små för att någon större såg ska våga öppna en såglinje, och eftersom marknaden verkar svag planteras ingen lärk. 
Ulf Johansson säger att det planterades en del hybridlärk efter Gudrun-stormen 2005 och den ska så småningom ut på marknaden, men de senaste åren har ­planteringarna minskat igen.

Läs hela artikeln i SKOGEN 11/2019, tema Exoterna..
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt - som prenumerant eller lösnummer

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons