Lärken i fokus

15 mars 2017 Föreningen Skogen är medarrangör till en exkursion om hybridlärk i maj. Marie Larsson Stern, hållbarhetschef på Skogforsk, är en av dem som håller i arrangemanget. SKOGEN ställde tre snabba frågor till henne.

1. Varför väljer ni att fokusera på hybridlärk? 
– Efter stormen Gudrun planterade många lärk som ett komplement till gran. Man valde i flera fall lärk före tall, eftersom den ansågs stå emot älgbetet bättre. Nu har de här planteringarna nått en ålder då det är viktigt att veta vilka skötselåtgärder som behövs.

Marie Larsson SternMarie Larsson Stern, hållbarhetschef på Skogforsk2. Nämn några särskilt viktiga aspekter som tas upp. 
– Den här dagen blir speciell, eftersom hela värdekedjan finns representerad. Från föryngring, röjning och gallring till de färdiga produkterna.

3. Varför ska man följa med på exkursionen? 
– För att man ska ta del av de möjligheter och eventuella problem som finns med hybridlärken. Här blir det också läge att utbyta erfarenheter. Vi vet att ämnet lockar många. Förra årets lärkexkursion blev fulltecknad.

Läs mer om exkursionen

SKOGEN 2/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb