Lärkborren är här för att stanna

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Utbredningen är än så länge liten, men lärkborren har etablerat sig i sydligaste Sverige, konstaterar Skogsstyrelsen. Framför allt västra halvan av Skåne är drabbat, men den har hittats även i västligaste Blekinge.

Skogsstyrelsen har tillsammans med SLU och Jordbruksverket inventerat lärkborrens utbredning under våren och sommaren 2012. Med hjälp av feromonfällor (fällor med ett artspecifikt lockmedel)  har man hittat i totalt 199 exemplar på 7 platser i västra halvan av Skåne samt ett exemplar i västligaste Blekinge. Den största andelen, nästan 90 procent av lärkborrarna fångades på Romeleåsen.

Annons
Annons

– Utbredningen är än så länge liten i Sverige, men från Skogsstyrelsens sida vill vi redan nu uppmärksamma skogsägare på vad man kan göra för att motverka fortsatt spridning nästa sommar, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

För att undvika skador på lärkträden och för att minska spridningsrisken rekommenderar Skogsstyrelsen att skogsägare undviker att lagra lärkvirke över 5 cm diameter i skogen efter 1 juli. Virket bör flisas eller upparbetas innan den nya generationen lärkborrar hinner lämna virket. Om detta inte är möjligt bör grot eller lärkvirke lagras minst ett par hundra meter från närmaste lärkbestånd.

– Våra rekommendationer gäller tills vidare i Skåne och Blekinge samt i Laholms och Halmstads kommuner i Halland, säger Gunnar Isacsson,

Lärkborren påträffades för första gången i Sverige 2011, på Romeleåsen i Skåne. Den är en barkborre som är mycket lik granbarkborren till utseende och livscykel. Den utvecklas under bark på lärk från 5 cm diameter och uppåt. Om lärkborren får chans att föröka sig i vindfällen eller i avverkat virke kan de bli så många att de kan döda friska lärkträd. Lärkens bark håller sig tillräckligt frisk för att duga som yngelsubstrat för lärkborren i minst ett och ett halvt år efter avverkning eller stormfällning.

Mer information hittar du hos Skogsstyrelsen.

Publicerad:
Bild för Gunilla Lidén
Gunilla Lidén
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons