Lär av Sverige

26 juli 2011 Under det närmaste året kommer organisationen The Forest Dialogue, TFD, med säte på Yale-universitet, att samarbeta med svenskt skogsbruk för att sprida våra erfarenheter.

TFD samlar näringsliv och andra intressen från många länder till dialog istället för konflikt.
Chefen för TFD, Gary Duning, besökte nyligen Sverige.
— Vi vill identifiera vad som krävs för att lyckas med skogsinvesteringar som gynnar lokala skogsägare och byskogsbruk.

Ett bra exempel är Sveriges välutvecklade småskogsbruk där privatskogsägare står för runt 50 procent av råvarulevereransen till skogsindustrin. Om man lyckas skapa något liknande i fattiga länder skulle skogen spela en viktig roll för hållbar utveckling.

TFD har i sina dialoger kartlagt vad som krävs för att investeringar ska bli lyckosamma och hållbara. Med finansiering från Sida kommer man nu att genomföra en dialog i Asien och en i Afrika. Sedan skall modellen testas när TFD i samarbete med Skogsinitiativet och LRF Skogsägarna under våren 2012 genomföra en dialog i Sverige.

Förhoppningen är att TFD:s erfarenheter framöver kan användas i konkreta projekt och investeringar. Det finns ett stort intresse från svenskt håll att vara med men det krävs konkreta samarbeten med investerare.

Biståndet kan spela en viktig roll genom att komplettera de hårda investeringarna med de mjuka investeringar som krävs för att skapa långsiktig hållbarhet.

Text: Gunilla Lidén

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb