Lapplandskommuner kan få del i avverkningen

12 oktober 2007 Finland

Det skulle gå att skapa ett system där lokalsamhällena får del i statsskogens avverkningar. Det konstaterar en utredning som är gjord på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Även det statliga skogsbolaget Metsähallitus konstaterar att en sådan lösning vore möjlig.

Bakgrunden är långvariga konflikter i Lappland där bland annat renskötare gör anspråk på marken.

– Men det finns inget i norra Lapplands historia som gör att staten tänker ge upp sin äganderätt, säger nu Finlands justitieminister Tuija Brax.

Även denna fråga har nyligen studerats i en utredning. Justitieministern hoppas nu på att hela frågan ska vara löst inom ett år, eller senast till nästa val.

Läs mer»

Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb