Lantbrukets byggnader ska bli säkrare

13 april 2010 Under den gångna snörika vintern har taken på ett antal lantbruksbyggnader, ridhus och sporthallar gett vika. Nu tas krafttag för att detta inte ska behöva hända i framtiden. SLU-forskare är engagerade i arbetet.

Bättre rekommendationer och regler hur lantbrukets byggnader ska utformas, inte bara när det gäller takkonstruktioner utan även andra tekniska lösningar som exempelvis ventilation, är målet för den tekniska kommitté som verkar inom ramen för SIS (Swedish Standards Institute). Kommitténs ordförande är professor Christer Nilsson vid Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp.

Det övergripande syftet med kommittéarbetet är att ta fram anvisningar baserade på forskning och praktiska erfarenheter. Rekommendationerna skall vara anpassade till god lantbruksbyggnads-praxis och till gällande djurskyddsföreskrifter och byggregler.

Genom att peka på tekniskt och ekonomiskt bra lösningar och ge information och råd hoppas kommittéen att risken för fel och brister i projektering och byggande minskar.

För mer information hänvisas till  Anders Herlin  040-415219  anders.herlin@ltj.slu.se

Läs mer om projektet»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb